Elevhälsa, extra stöd

någon som lyssnar på ett hjärta

Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat. Elevhälsan arbetar för att alla elever ska må bra och ha en god arbetsmiljö. Elevhälsan i Arvika kommun är en stödresurs för förskola, förskoleklass, särskola, grundskola och gymnasieskola i hela kommunen.

Inom Elevhälsan finns skolhälsovården (skolsköterskor och skolläkare), skolkurator, specialpedagog, kontaktperson hörselvård samt skolpsykolog.

Verksamheten inom elevhälsan är kostnadsfri och all personal har sekretess- och tystnadsplikt.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-12-01