Skolans mål

På Gateskolan arbetar vi, likhet med kommunens vision ”Lärandet främst men måendet först” med elevernas bästa för ögonen.

Våra övergripande mål är att vi ska ha en skola och skolbarnsomsorg där;

 • alla trivs och känner trygghet
 • miljön och arbetsklimatet är positivt
 • alla känner att de kan påverka
 • alla känner arbetsglädje och utvecklingsmöjligheter
 • alla känner att de är sedda
 • alla får stimulans efter sin förutsättning

Under varje läsår arbetar vi efter fokusområden som utarbetats efter vårt systematiska kvalitetsarbete, enkäter etc som genomförts under läsåret som gått.

Fokusområden för Gateskolan läsåret 2021/2022

 • Tillgänglig lärmiljö - där varje elev får de anpassningar och det stöd de behöver
 • Lektionsdesign – hur utvecklar och anpassar vi en differentierad undervisning?
 • MUGI - tidig kartläggning och motorisk träning i förskoleklass över barns grov- och finmotoriska utveckling för att främja inlärning
 • Digitala möjligheter och nätetik – fortsatt utveckling och utbyggnad av den digitala kompetensen. Vad ska man tänka på när man är ute på nätet? Möjlighet och fallgropar.
 • Rastaktivitet och rörelseglädje

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-07-01
Kontakta oss