PRAO

Under högstadietiden är du som elev på skolan ute på PRAO (praktisk arbetslivsorientering).

Under några dagar får du pröva på att ”jobba” på en arbetsplats. Ta chansen att hitta en praoplats som passar just dig. Tänk på att PRAO-perioden kan ge dig vägledning när du gör ditt gymnasieval.

PRAO:n ska ge dig;

 • kunskaper om arbetslivet
 • erfarenheter från olika yrkesområden och arbetsmiljöer
 • kännedom om de krav som samhälle och arbetsliv ställer på arbetsgivare och arbetstagare
 • vidga perspektiv inför kommande studie- och yrkesval

Inför PRAO-perioden förbereds du i skolans undervisning på olika sätt och efteråt följs din praktik upp i undervisningen så att du kan delge andra dina erfarenheter och upplevelser av arbetslivet.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-08-14
Kontakta oss
 • 87. Centralskolan
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Tingsg 34-36
 • Tfn 0570-818 70

 • Linda Arne
 • Studie- och yrkesvägledare
 • Tfn 0570-818 75
 • Mobil 070-190 77 81