Lov, ledigheter

Drake

Läsårstider

För läsåret 2019-2020 gäller gemensamma läsårstider för alla elever i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola. Observera att läsårstiderna gäller lokalt för Arvika kommun. Har familjen skolbarn i annan kommun, kontakta skolkontoret där, för information om tider och lovdagar.

Läsåret 2019/2020

Gäller för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola i Arvika kommun.

Höstterminen

2019-08-21 (ons)--12-20 (fre)

Höstlov, vecka 44

2019-10-28--11-01 (mån-fre)Vårterminen

2020-01-09 (tors)--06-10 (ons)

Sportlov vecka 9

2020-02-24--02-28 (mån-fre)

Påsklov vecka 16

2020-04-14--04-17 (tis-fre)

Lovdag

2020-05-04 (mån)

Lovdag

2020-05-22 (fre)

"Röda dagar" (helgdagar) är skolfria dagar.

Student 2020

Examensdagen den 9 juni: Avgångseleverna får för denna dag ett speciellt schema som distribueras ut till var och en. Varje mentor kommer att informera sin klass, eleverna sprider sedan vidare till "sina berörda". Schemana beräknas vara klara i slutet av vecka 22.

Utspringet kommer i år att vara sparsmakat - endast två anhöriga per student som tar emot och endast en klass i taget som springer ut, för att sedan lämna skolgården så snabbt det går. Ingen allmänhet tillåts att vara närvarande.

Utspringet kommer att starta kl 14.00 på båda skolorna och sker i etapper. På Solbergagymnasiet görs det klassvis med 20 minuter mellan klasserna och på Taserudsgymnasiet via åtta olika utgångar, med viss fördröjning emellan.

För att ändå så många som möjligt ska kunna ta del av utspringet kommer båda skolorna att livestreama utspringet, så att man kan titta på det via sin dator, surfplatta eller telefon. På Solbergagymnasiet kommer man att lägga ut på Facebook och Vimeolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - mer information om streamingen samt en särskild länk kommer också att delas ut till berörda elever - medan Taserudsgymnasiet kommer att använda skolans Facebooksida som sin kanal för streamingen.

Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens råd kring större folksamlingar på 50 personer blir det i år ingen studentbal utan studentmiddagar fördelade på olika restauranger. Respektive studentkommitté på skolorna håller i arrangemangen.

Grundskolan - skolavslutning 2020

Alla skolavslutningar i grundskolan kommer att anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta innebär att det blir firande klassvis utan vårdnadshavare. Kontakta lärare på din skola för mer information om hur just din skola kommer fira årets skolavslutning.


Läsåret 2020/2021

Gäller för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola i Arvika kommun.

Höstterminen

2020-08-18 (ti)--12-18 (fr)

Höstlov, vecka 44

2020-10-26--10-30 (må-fr)Vårterminen

2021-01-11 (må)--06-09 (on)

Sportlov vecka 9

2021-03-01--03-05 (må-fr)

Påsklov vecka 14

2021-04-06--04-09 (ti-fr)

Lovdag

2021-05-03 (må)

Lovdag

2021-05-14 (fr)

Ledigheter

Behöver du vara ledig andra tider under läsåret måste du ansöka om detta till skolan.

Ledighet för elev i grundskola och särskola

Skolpliktig elev i grundskola/grundsärskola kan enligt nuvarande bestämmelser beviljas kortare ledighet. Beslut om ledighet fattas av rektor eller mentor på uppdrag av rektor beroende på ledighetens längd och tidigare ledigheter. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Ledigheten ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. I bedömningen ingår frånvarons längd, elevens studiesituation samt möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen.

Vid ledighetsansökan ska orsaken till ledigheten ifyllas noggrant, liksom vårdnadshavarnas syn på hur hemmet tillsammans med skolan kan stödja eleven när det gäller att kompensera den förlorade undervisningen.

Ledighet beviljas inte under perioder då nationella prov pågår.

Ledighetsansökan lämnas till elevens mentor/klassföreståndare senast tre veckor före önskad ledighet. Ansökan om ledighet ska göras på någon av blanketterna "Ansökan om ledighet för elev mer än 10 dagar" eller "Ansökan om ledighet för elev upp till 10 dagar".

Ledighet för elev i gymnasieskolan

Enligt gymnasieförordningen 20 § är det rektorn som får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Kortare ledigheter, max tre dagar per läsår, kan mentor bevilja. Ansökan om ledighet ska göras på blanketten "Ledighetsansökan skolelev gymnasieskolan".

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-06-08
Kontakta oss
  • 16. Lärande och stöd
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • E-post
  • larande.stod@arvika.se

  • Expedition
  • Tfn 0570-818 59