Detta händer - övriga skolor

Arbetet med att göra förändringar inom skolan pågår och Arvika Fastighets AB arbetar med planering och ombyggnation på flera av de berörda skolorna.

Sulviks skola

Renovering/byggnation av Sulviks skola startade hösten 2019. Arbetena blir omfattande och man har bedömt att byggmiljön blir en säkerhetsrisk för barn och personal. Därför har verksamheten flyttats till Jössefors skola under renoveringstiden. Jössefors skola har anpassats med fyra nya klassrum för att hantera fler elever. När renoveringen är klar flyttar eleverna i Sulviks upptagningsområde tillbaka till Sulviks skola.

Agnetebergsskolan/Kyrkebyskolan/Hagaskolan

En översyn pågår för att se hur skolorganisationen ska se ut när den nya högstadieskolan är i drift. Enligt skolutredningen är tanken att skolverksamheten vid Haga- och Agnetebergsskolorna flyttar till Kyrkebyskolan.

Gateskolan/Styckåsskolan/Taserudsgymnasiet

Lärande och stöd har ett uppdrag att se över en helhetslösning för att bereda plats för alla elever i området samtidigt som Taserudsgymnasiet ska renoveras. Under hösten 2019 startade en projektering för att ta fram kostnader och lokallösningar. Arbetet görs tillsammans med företrädare för verksamheten och Arvika Fastighets AB.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-01-09
Kontakta oss
  • 16. Lärande och stöd
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Christian Persman
  • Utvecklingsledare
  • Tfn 0570-828 27