Detta händer - högstadieskolan

Arbetet med att bygga nya högstadieskolan i Arvika startade sommaren 2019. Skolan tas i bruk höstterminen 2021.

Läs gärna broschyrenPDF om den nya skolan eller det pedagogiska programmetPDF som blev klart hösten 2020.

Om du nyfiken är på hur det ser ut i den nya högstadieskolan, kan du se filmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (från december 2020) där projektledaren Christian Persman visar och berättar.

Du kan följa arbetet live via webbkameralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdateras var 30:e minut), via Instagram, länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterliksom genom de nyhetsbrev som byggentreprenören Serneke ger ut. Om du vill få nyhetsbrevet direkt hem till dig via e-post, hör du av dig via arvika.fastighetsab@arvika.se

Veckobrev

Om du har frågor, kan du kontakta:

Projektledare Christian Persman (om verksamhetsidén för den nya skolan och allmänt om projektet) eller teknisk chef Lennart Gustafsson (om byggnationen och andra tekniska frågor). Båda nås via kommunens växel 816 00.


Bakgrund

Ett beslut har tagits att bygga en ny högstadieskola i Arvika kommun i kvartert Hjorten-Smeden. En projektorganisation och en politisk styrgrupp tog fram ett förslag på den nya skolan. ProjektplanenPDF finns att hämta på webbplatsen.

Under 2017-2018 pågick arbetet på många plan. Elevråden, ungdomsråd, lärare, elevhälsan och en arbetsgrupp för skolbibliotek är bara några av alla delaktiga som har arbetat med hur verksamheten på bästa sätt ska utformas i den nya skolan. Den pedagogiska verksamhetsidénPDF finns på webbplatsen.

En arkitektbyrå arbetade samtidigt med att beräkna volymer för skolan liksom att ta fram annat underlag inför utställningen av detaljplanen för kvarteret Hjorten-Smeden under våren 2018. Arkitektbyråns förstudiePDF finns på webbplatsen.

Detaljplanen som tillåter skolbyggnation i kvarteren Hjorten och Smeden antogs av Kommunfullmäktige den 24 september 2018.

Arvika Fastighets AB har uppdraget att detaljplanera den nya skolan. Upphandlad byggentreprenör är Serneke och detaljprojekteringen görs i dialog mellan Arvika Fastighet (beställare), verksamheten (skolan och användare) och byggherren (planerar och bygger skolan).

Beslut att bygga skolan togs i Kommunstyrelsen 13 juni 2019 samt i Kommunfullmäktige 24 juni 2019. Underlaget i ärendetPDF finns på webbplatsen, liksom presentationenPDF för Kommunstyrelsen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-06-17
Kontakta oss
  • 16. Lärande och stöd
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Christian Persman
  • Utvecklingsledare
  • Tfn 0570-828 27