Detta händer - förskolan

Arbetet med att göra förändringar inom förskolan pågår.

 • Ärendet "Framtidens förskola" behandlades av Kommunstyrelsen den 12 mars 2018. Kontakta Lärande och stöd (larande.stod@arvika.se) om du vill ta del av utredningen.
 • Utskottet Lärande och stöd har beslutat om en om- och utbyggnad av förskolan Regnbågen, planerad byggstart under hösten 2022. Under tiden som förskolan byggs om flyttas verksamheten till förskolan Syrenens lokaler på Agnetebergsområdet.

 • Förskolan Nyckeln kommer från hösten 2023 flyttas till förskolan Regnbågens ombyggda och utbyggda lokaler. Under läsåret 2022/2023 kommer Nyckelns verksamhet att flyttas till förskolan Dungens lokaler.
 • Under våren 2022 pågår en ombyggnation av den tidigare grundskolan Agnetebergsskolan. Från september 2022 blir det förskoleverksamhet i lokalerna - Agnetebergs förskola. I samband med färdigställandet flyttas verksamheterna vid förskolan Lyran, förskolan Syrenen och förskolan Dungen till den nystartade förskolan.

 • Förskolan Graningegården är stängd på grund av takrenovering. Under tiden som renoveringen pågår bedrivs verksamheten i förskolan Lergökens lokaler på Agnetebergsområdet. Återflytt till Graningegården sker i augusti 2022.

 • Det pågår en planering för om- och utbyggnad av förskolan Bäckleken i Klässbol. En förändrad detaljplan för området beräknas antas under sommaren 2022 och därefter startar Arvika Fastighets AB med processen kring om- och utbyggnad. Under tiden som byggnationen beräknas pågå förläggs delar av förskolans verksamhet till Gategården i Arvika, medan övriga delar inryms i Klässbols skola.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-23
Kontakta oss
 • 16. Lärande och stöd
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Christian Persman
 • Utvecklingsledare
 • Tfn 0570-828 27