Lyssna på sidan Lyssna

Framtidens skolorganisation

Elev som bläddrar i bok

I Arvika kommun pågår ett omfattande arbete med framtidens skolorganisation - ett arbete som kommer att pågå under många år för att avslutas runt 2021. I Inriktningen i arbetet är att minska på antalet enheter och istället samla mer resurser på de enheter som finns kvar. Detta betyder att vissa skolbyggnader anpassas till ren förskoleverksamhet eller läggs ner, medan andra skolor byggs till. En nybyggd högstadieskola ska ersätta de två nuvarande högstadieskolorna i kommunen.

Målet är en skolorganisation som ger så bra förutsättningar som möjligt för alla elever i Arvika kommun.

Förslaget till ny skolorganisationPDF hittar du på webbplatsen.

Framtidens skolorganisation är inte ett enskilt ärende, utan åtgärderna bakas in i den totala budgeten för Arvika kommun varje år. Det kan ibland vara svårt, för den som inte är insatt, att följa de politiska besluten kring varje detalj, men på webbplatsen finns en sammanställning över den politiska beslutsgångenPDF för dig som är nyfiken.

Detta händer 2019

Skola

Arbetet med att göra förändringar inom skolan pågår och Arvika Fastighets AB arbetar med planering och ombyggnation på flera av de berörda skolorna.

Sulviks skola

Renovering/byggnation av Sulviks skola startar hösten 2019. Arbetena blir omfattande och man har bedömt att byggmiljön blir en säkerhetsrisk för barn och personal. Därför har verksamheten flyttats till Jössefors skola under renoveringstiden. Jössefors skola har anpassats med fyra nya klassrum för att hantera fler elever. När renoveringen är klar flyttar eleverna i Sulviks upptagningsområde tillbaka till Sulviks skola.

Agnetebergsskolan/Kyrkebyskolan/Hagaskolan

En översyn planeras för att se hur skolorganisationen ska se ut när den nya högstadieskolan är i drift. Enligt skolutredningen är tanken att skolverksamheten vid Haga- och Agnetebergsskolorna flyttar till Kyrkebyskolan. Start för denna översyn blir hösten 2019.

Gateskolan/Styckåsskolan/Taserudsgymnasiet

Lärande och stöd har ett uppdrag att se över en helhetslösning för att bereda plats för alla elever i området samtidigt som Taserudsgymnasiet ska renoveras. Under hösten 2019 görs en projektering för att ta fram kostnader och lokallösningar. Arbetet görs tillsammans med företrädare för verksamheten och Arvika Fastighets AB.


Ny högstadieskola

Arbetet med att bygga nya högstadieskolan i Arvika startade sommaren 2019. Du kan följa arbetet bland annat på Instagram, länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterliksom genom de nyhetsbrev som Serneke ger ut. Om du vill få nyhetsbrevet direkt hem till dig via e-post, hör du av dig via arvika.fastighetsab@arvika.se

Om du har frågor, kan du kontakta:

Projektledare Christian Persman (om verksamhetsidén för den nya skolan och allmänt om projektet) eller teknisk chef Lennart Gustafsson (om byggnationen och andra tekniska frågor). Båda nås via kommunens växel 816 00.


Bakgrund

Ett beslut har tagits att bygga en ny högstadieskola i Arvika kommun i kvartert Hjorten-Smeden. En projektorganisation och en politisk styrgrupp tog fram ett förslag på den nya skolan. ProjektplanenPDF finns att hämta på webbplatsen.

Under 2017-2018 pågick arbetet på många plan. Elevråden, ungdomsråd, lärare, elevhälsan och en arbetsgrupp för skolbibliotek är bara några av alla delaktiga som har arbetat med hur verksamheten på bästa sätt ska utformas i den nya skolan. Den pedagogiska verksamhetsidénPDF finns på webbplatsen.

En arkitektbyrå arbetade samtidigt med att beräkna volymer för skolan liksom att ta fram annat underlag inför utställningen av detaljplanen för kvarteret Hjorten-Smeden under våren 2018. Arkitektbyråns förstudiePDF finns på webbplatsen.

Detaljplanen som tillåter skolbyggnation i kvarteren Hjorten och Smeden antogs av Kommunfullmäktige den 24 september 2018.

Arvika Fastighets AB har uppdraget att detaljplanera den nya skolan. Upphandlad byggentreprenör är Serneke och detaljprojekteringen görs i dialog mellan Arvika Fastighet (beställare), verksamheten (skolan och användare) och byggherren (planerar och bygger skolan).

Beslut att bygga skolan togs i Kommunstyrelsen 13 juni 2019 samt i Kommunfullmäktige 24 juni 2019. Underlaget i ärendetPDF finns på webbplatsen, liksom presentationenPDF för Kommunstyrelsen.


Förskola

 • Ärendet "Framtidens förskolaPDF" behandlades av Kommunstyrelsen den 12 mars 2018 - du hittar utredningen och bilagorPDF på webbplatsen. Kontakta Lärande och stöd (larande.stod@arvika.se) om du önskar de tre bilagorna i Excelformat om prognos barnantal, status på lokaler och utökning av lokaler.
 • Arbetet med att renovera förskolan Lugnet i Dotteviksområdet kommer att pågå under större delen av 2019. Barnen på Lugnet har fått platser på förskolan Galaxen under renoveringsperioden.
 • Ombyggnation av Minnebergs förskola, för att skapa ett bättre mottagningskök, påbörjas i sommar. Samtidigt kommer även andra lokaler i förskolan att ses över. Under byggtiden kommer en av förskolans avdelningar att vara stängd. Minnebergs förskola beräknas vara ombyggd och klar vid årsskiftet 2019/2020.
 • Förskolan Dragspelet på Agnetebergsområdet kommer att avyttras och hela barngruppen har flyttats till förskolan Lergöken i samma bostadsområde.
 • Förskolan Fågelsången kommer att utökas med ytterligare två avdelningar. Ombyggnation och tillbyggnad genomförs från hösten och beräknas färdigställt under våren 2020. Barnen från förskolan Fågelsången kommer att beredas plats på förskolan Rosengården från och med augusti månad.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-09-03
Kontakta oss
 • 16. Lärande och stöd
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Christian Persman
 • Utvecklingsledare
 • Tfn 0570-828 27