Lyssna på sidan Lyssna

Nyckeln

Förskolan Nyckeln är en Montessoriinspirerad förskola som ligger i ett hyreshus i centrala delarna av Arvika. En del av förskolans lokaler har använts som en av Arvikas första ”lekskolor”. Under åren har lokalerna utökats och omfattar nu ytterligare fyra rum. Utemiljön disponeras av alla hyresgäster, men förskolan har nära till ”Myravallens” fotbollsplan, Styckåsskogen och centrum.

Av praktiska och/eller pedagogiska skäl delas barnen med fördel in i grupper under delar av dagen. Ibland också så kallade tvärgrupper, med barn från olika åldersgrupper. Oavsett barnets ålder och gruppindelning ska verksamheten inspireras av Montessoripedagogiken.

Verksamheten innehåller regelbundet;

 • vardagslivets sysslor, praktiskt och sensoriskt material
 • matematik, språk, omvärldskunskap
 • skapande aktiviteter, såsom bild, drama och musik
 • lek både inne och ute
 • naturkunskap för att lära barnen glädjas åt och respektera naturen

Vårt arbete utgår från Maria Montessoris pedagogik och tankar kring barns behov och inneboende drivkraft, att själv utforska och lära sig saker. Förskolan vill ge varje barn en möjlighet till den stimulans som montessoripedagogiken erbjuder.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-06-07
Kontakta oss
 • 105. Nyckeln
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Norra Esplanaden 15 B
 • Tfn 0570-149 90, 073-277 79 72

 • Helena Skeppstedt
 • Förskolechef
 • Tfn 0570-817 82