Gategården

Gategården är en förskola med sju avdelningar (1-5 år): Lille Skutt, Bamse, Nalle Puh, Bikupan, Mamma Mu, Kråkan samt Kattugglan (för blivande förskoleklassbarn).

Gategården ligger intill Gateskolan i östra delen av Arvika med närhet till bostadsområdena Taserud och Degerängen. Vi utnyttjar vår närhet till skogen och lekparker som finns i närområdet.

Verksamhetsidén bygger på att verksamheten ska vara rolig och lärorik för alla barn och att barnen ska känna sig trygga.

Vi erbjuder en allsidig pedagogisk verksamhet och utgår från barnens behov och förskolans läroplan:

 • Matematik, barnen ska få möjlighet att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang.
 • Språk, vi vill att barnen ska utveckla ett rikt och nyanserat talspråk och kunna kommunicera med andra.
 • Samspel med andra, vi vill att barnen ska få en förståelse för allas lika värde och respektera varandras olikheter.
 • Barns inflytande, vi vill uppmuntra och stödja barnen att ta ansvar för sina egna handlingar.

Verksamhetens strävan är att barnen utvecklas till ansvarskännande medmänniskor och att leken är i centrum.

På Gategården får barnen möjlighet att lära känna alla vuxna och barn eftersom det sker att genomtänkt samarbete mellan alla avdelningar.

Vi har en gemensam matsal där barnen tar sig mat själva och får möjlighet att samspela med barn och pedagoger från hela förskolan. Lunch äter de i omgångar så miljön blir trivsam.

Personalen arbetar för att ha ett nära samarbete med föräldrarna.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-12-18
Kontakta oss
 • 98. Gategården
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Jägarg 10

 • Avd Bamse,
 • tfn 070-183 21 79
 • Avd Bikupan,
 • tfn 073-280 71 64
 • Avd Kråkan,
 • tfn 073-271 37 70
 • Avd Lille Skutt,
 • tfn 070-181 55 48
 • Avd Mamma Mu,
 • tfn 070-103 02 21
 • Avd Nalle Puh,
 • tfn 073-280 71 65

 • Avd Kattugglan,
 • tfn 070-286 91 76

 • Catarina Olsson
 • Rektor
 • Tfn 0570-827 39