Fågelsången

Förskolan Fågelsången

Fågelsångens förskola är en förskola med tre avdelningar 1-5 år.

Förskolan nystartade under september 2020, efter att det skett en utbyggnad till tre avdelningar. Förskolan består av tre 1-5 årsavdelningar, men under första tiden är en avdelning en 1-3 årsavdelning som får ”växa” fram till 1-5 år.

Vår verksamhet utgår från förskolans läroplan. Vi lägger fokus på att få barnen trygga och att de får utvecklas i sin egen takt. Detta jobbar vi med genom att stärka barnens språk genom sånger, rim och ramsor, sagor samt sätta ord på vardagliga saker och att vara aktivt närvarande som pedagoger.

Allas lika värde ligger också som grund i vår verksamhet.

Att jobba med skapande verksamhet ligger med i vår planering.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-23
Kontakta oss
 • 75. Fågelsången
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Kastanjegatan 9

 • Margareta Gustavsson
 • Rektor
 • Tfn 0570-828 44

 • Avd Duvan,
 • tfn 073-088 74 18
 • Avd Lärkan,
 • tfn 070-100 07 90
 • Avd Svalan,
 • tfn 070-100 07 91