Dungen

Dungen är en enavdelningsförskola med ålder 1-5 år. Den ligger i ett naturskönt område med skogen runt knuten och samtidigt gångavstånd till centrum.

Verksamhetsidé: Personalens förhållningssätt är avgörande för att barnen ska få en förståelse och känsla för att visa respekt, omsorg och hänsyn för andra. En positiv relation mellan personal, vårdnadshavare och barn är grundläggande för att förskolan ska upplevas rolig, trygg och lärorik.

Verksamhetens strävan är att barnen utvecklas till ansvarskännande medmänniskor och att leken är i centrum.

Vi erbjuder en allsidig pedagogisk verksamhet och utgår från barnens behov och förskolans läroplan.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-12-31