Kontakta oss
 • 95. Bäckleken
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Klädesv 3, Klässbol

 • Avd Nyponrosen,
 • tfn 070-181 44 67
 • Avd Näckrosen,
 • tfn 070-181 44 66
 • Avd Solrosen,
 • tfn 073-071 09 84

 • Katarina Pontelius
 • Rektor
 • Tfn 0570-827 34