Förskolor

Dagisbarn som ritar

Förskolan erbjuder barnomsorg utifrån ett läroplansuppdrag med fokus på lärande. Målet är att skapa förutsättningar för barns kreativitet och lärande bland annat genom att arbeta mycket med språklig utveckling och samspel.

Förskolorna i kommunen tar emot barn i åldern 1-5 år. Deras verksamhet är öppen måndag-fredag kl 6.15-18.30. Ansökan om plats görs genom kommunens e-tjänst eller via ansökningsblankett.

I Arvika kommun finns det både kommunala och fristående förskolor. Kommunen har ansvar att kontrollera både de egna och de fristående förskolorna. För närvarande erbjuds inte plats hos dagbarnvårdare.

Allmän förskola

Alla 3-5 åringar har rätt till allmän förskola, från höstterminen det år barnet fyller 3. Verksamheten baseras på förskolans läroplan med en helhetssyn på omsorg, fostran och lärande. Stor vikt läggs vid att barnen själva får utforska, pröva och känna tillit till sin egen förmåga.

Allmän förskola är avgiftsfri, frivillig och följer grundskolans terminstider. Verksamheten anordnas på alla förskolor kl 9.00-14.00 tre dagar per vecka. Vilka dagar det är bestäms av varje förskola.

Om ditt barn inte har förskolplacering erbjuds plats i allmän förskola det år barnet fyller 3 år. För treåringar som redan har plats på förskola sänks avgiften från 1 september. Om du vill ändra sitt barns placering till enbart allmän förskola måste du ansöka om detta senast två veckor innan önskat ändringsdatum. Ansökan kan göras via e-tjänsten eller blanketten Ändring till avgiftsfri placering i allmän förskola.

Planeringsdagar

Under fyra dagar varje läsår stänger verksamheterna för planering och fortbildning av personalen. Om du har behov av barnomsorg dessa dagar erbjuds tillsyn på barnets vanliga förskola med vikarierande personal eller på en närliggande förskola. Detsamma gäller när verksamheterna har planeringseftermiddagar.

Sommarstängning

Förskolorna är stängda fyra veckor varje sommar, vanligtvis i juli månad. En förskola i centralorten har då sommaröppet för de föräldrar som behöver plats på grund av arbete eller studier. Intyg från arbetsgivare eller skola krävs för att vara berättigad plats. Du får information och ansökningsblanketter genom den ordinarie förskolan.

Jul och nyår

Under jul- och nyårshelgerna blir barngrupperna på förskolorna ofta små. De olika avdelningarna samarbetar då och för att kunna planera verksamheten begär Lärande och stöd in uppgifter kring vilka dagar barntillsyn kommer att behövas. Blankett läggs ut på webbplatsen under november månad.

Förskolorna - kontaktuppgifter

Nedan finns en områdesindelad lista över de förskolor som finns i Arvika kommun. Mer information och alla kontaktuppgifter finns på respektive förskolas webbsida. Du når dem antingen via länkarna nedan eller via menyn till vänster på sidan.

Kommunala förskolor


Skolområde Agneteberg

Agnetebergs förskola, Sävsjövägen 38

Båten, Rosendalsv 17 B

Fågelsången, Kastanjeg 9

Prästängsgården, Vildrosg 2

Rosengården, Sävsjöv 44

Sävsjögården, Sävsjöv 42


Skolområde Dottevik

Galaxen, Säterig 1 A

Lugnet, Ingesundsv 17

Lundellsgärdet, Utblicksv 18


Skolområde Gate

Gategården, Jägarg 10


Skolområde Graninge

Graningegården, Västerleden 2

Myrstacken, Rackstadv 19-21


Skolområde Styckåsen

Minneberg, Magasinsg 35

Nyckeln, N Esplanaden 15 B

Regnbågen, Tingsg 22


Skolområde Edane

Kvarnen, Lerholsv 6-8, Edane

Smultronbacken, Vikene skola 1, Brunskog


Skolområde Glava

Lönneberga, Lövås, Glava


Skolområde Gunnarskog

Lyan, Skramlev 4, Gunnarskog


Skolområde Jössefors/Sulvik

Ekan, Skolan 1, Fiskevik

Sulviks förskola, Vallfartsv 25, Sulvik

Ängsgården, Ängsg 8 A, Jössefors


Skolområde Klässbol

Bäckleken, Klädesv 3, Klässbol


Skolområde Mangskog

Rinnbacken, Rinnen, Mangskog


Fristående förskolor


Förskolan Fisken
Skolgatan 22
671 32 Arvika
Tfn 072-249 10 06
E-post: forskolanfisken.arvika@gmail.com


Föräldrakooperativet Prästhög
671 95 Klässbol
Tfn 070-511 24 77
E-post: prasthogskolan@gmail.com
www.prasthogskolan.se


Föräldrakooperativet Grodan
Skogsvillan, Sjukhuset 1
671 41 Arvika
Tfn 0570-135 50
E-post: post@forskolangrodan.se
www.forskolangrodan.se


Personalkooperativet Rutan
Bandgatan 4A
671 32 Arvika
Tfn 070-226 47 20
E-post: forskolanrutan@gmail.com

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-10-18
Kontakta oss