Lyssna på sidan Lyssna

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan betyder att förskolan och föräldrar samverkar i olika sammanhang för att utveckla förskolans innehåll. Du som förälder ska kunna påverka verksamheten och ge synpunkter när det gäller planering, genomförande och utvärdering.

På varje enhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd för barnen och vårdnadshavare. Där ska frågor som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen och vårdnadshavare behandlas.

Föräldrasamverkan i förskolan

I förskolans läroplan står det:

”Föräldrasamarbetet är en grundläggande utgångspunkt för förskolans verksamhet. Samverkan mellan hem och förskola ska bygga på öppenhet, ömsesidighet och respekt. Föräldrasamverkan och föräldrainflytande innebär också att det mellan förskola och hem förs en diskussion om planering och genomförande av förskolans verksamhet.”

Det finns olika sätt för föräldrarna att ta del av vad som händer på dagarna, det kan handla om veckobrev, föräldramöten, utvecklingssamtal och inte minst samtalen med pedagogerna vid dagens slut.

Hur har dagen varit?

Alla föräldrar är olika, en del vill veta allt som har hänt med barnet under dagen och en del känner sig nöjda med att barnet mår bra och har haft en bra dag. Därför är det viktigt att du ställer de frågor som just du vill ha svar på. Viktigt att tänka på är att det kanske inte alltid är läge att ställa massor av frågor vid hämtning eftersom barnen som är kvar behöver ha pedagogernas uppmärksamhet. Om du som förälder känner att det är något som du vill veta men som inte hinns med vid hämtning, är det bra att höra med pedagogen om det finns möjlighet att ringa lite senare när det är lugnare på avdelningen.

Hur trivs barnet i förskolan?

För att du ska få en bra helhetsbild av ditt barns utveckling och lärande så har du och barnets pedagog minst ett utvecklingssamtal varje år. Här kan ni gemensamt komma fram till hur ert samarbete kan gynna barnet.

Vilka planer finns det för gruppen?

Varje läsår inbjuds till ett föräldramöte där alla föräldrar och pedagoger samlas. Här får ni reda på hur gruppen fungerar och vad som planeras under terminen, samt vilka mål som personalen har för att det ska bli en bra verksamhet för alla barnen i gruppen. Föräldramötet är också ett bra tillfälle att lära känna de andra barnens föräldrar.

Hur kan jag påverka verksamheten?

Samverkan kan se olika ut på förskolorna. Många förskolor har ett föräldraråd som är till för att skapa en stark kommunikation mellan förskolan och föräldrarna. Rådet består av föräldrarepresentanter, representanter från förskolepersonalen och förskolechefen. På föräldrarådsmöten diskuteras ofta praktiska frågor som utformning av skolgård och leksaker och eventuella fixardagar.

Får jag vara med en dag på förskolan?

De flesta förskolor uppskattar engagerade föräldrar som gärna vill ha en inblick i barnens vardag, därför går det ofta bra att få vara med i verksamheten en dag. Första tiden efter inskolning brukar det dock inte tillåtas, eftersom barnen kan känna sig förvirrade av att en förälder är på plats när deras egen inte är där. Fråga gärna pedagogerna hur de brukar göra på ditt barns förskola. När förskolegruppen ska på utflykt är det ofta extra uppskattat att få hjälp av en förälder. 

I Arvika får alla vårdnadshavare till barn i barnomsorgen vartannat år besvara en enkät med frågor som berör trygghet, bemötande, verksamhet, ute- och innemiljö, föräldrainflytande med mera. Undersökningen ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete där vi ständigt arbetar med att förbättra verksamheten.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-04-11
Kontakta oss