Skolpsykolog

Skolpsykologens arbete handlar om att utveckla skolans arbetsmiljö så att hinder och svårigheter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. Det kan vara att ge stöd och kunskaper till personalen i skolan eller att ge stöd till eleven och elevens familj. Psykologen samverkar också med andra myndigheter som kan ge stöd och hjälp.

Skolpsykologerna är:

  • Ove Jernström (Edane, Minneberg, Styckåsen, Glava, Jössefors, Sulvik, Taserud)
  • Jonn Gottfridsson (Solberga, Graninge, Klässbol, Rinnen) 
  • Emilie Granér (Taserud, Minneberg, Kyrkeby/Agneteberg, Dottevik)
  • Kaja Stormoen (Gate, Järven)

Kontakt med skolpsykolog sker via personalen på skolan.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-10