Skolpsykolog

Skolpsykologens arbete handlar om att utveckla skolans arbetsmiljö så att hinder och svårigheter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. Det kan vara att ge stöd och kunskaper till personalen i skolan eller att ge stöd till eleven och elevens familj. Psykologen samverkar också med andra myndigheter som kan ge stöd och hjälp.

Skolpsykologerna är:

  • Ove Jernström (Minnebergsskolan åk 7, 8 och 9, Styckåsen,
    Jössefors, Sulvik, Edane, Rinnen)
  • Emilie Granér (Kyrkeby, Dottevik, Taserud nat program och IM, Minnebergsskolan särskola)
  • Kaja Stormoen (Gate, Järven, Graninge, Solberga, Klässbol,
    Glava)

Kontakt med skolpsykolog sker via personalen på skolan.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-10