Skolkurator

Skolkuratorerna arbetar hälsofrämjande och förebyggande från förskoleklass till gymnasiet. Målet är en skola där alla trivs och känner sig trygga. I en trygg miljö når eleverna lättare upp till utbildningens mål.

Skolkuratorn arbetar både med enskilda elever och familjer och med elev- och personalgrupper och kan ge råd och vägledning.

Du kan alltid kontakta en skolkurator för att fråga om råd. Vi bestämmer tillsammans hur kontakten ska se ut

I vissa situationer kan andras hjälp också behövas. Kurator vet vem som kan ge rätt hjälp och kan efter överenskommelse förmedla en kontakt

Skolkuratorer

Monica Andersson
(Edane skola, Glava skola, Solbergagymnasiet)
Tfn 0570-819 79, 076-110 76 39

Jenny Gunnarsson
(Dotteviksskolan, Järvenskolan, Sulviks skola, Jössefors skola)
Tfn 0570-814 34, 072-451 08 24

Adrianna Lind
(Kyrkeby-/Agnetebergsskolan, Minnebergsskolan åk 7, särskola/träningsskola)
Tfn 0570-816 52, 070-191 27 68

Moa Midböe (tjänstledig t o m 31 dec 2021)
Ann-Charlott Hedenskog, vik
(Minnebergsskolan åk 8 och 9, Klässbols skola)
Tfn 0570-818 64, 076-110 75 65

Ann-Cathrine Olsson
(Styckåsskolan, Gateskolan och Rinnens skola)         
Tfn 0570-826 37, 070-101 45 28

Patricia Söderberg
(Graningeskolan, Taserudsgymnasiet)
Tfn 0570-826 48, 070-509 20 15

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-10-04