Skolkurator

Skolkuratorerna arbetar hälsofrämjande och förebyggande från förskoleklass till gymnasiet. Målet är en skola där alla trivs och känner sig trygga. I en trygg miljö når eleverna lättare upp till utbildningens mål.

Skolkuratorn arbetar både med enskilda elever och familjer och med elev- och personalgrupper och kan ge råd och vägledning.

Du kan alltid kontakta en skolkurator för att fråga om råd. Vi bestämmer tillsammans hur kontakten ska se ut

I vissa situationer kan andras hjälp också behövas. Kurator vet vem som kan ge rätt hjälp och kan efter överenskommelse förmedla en kontakt

Skolkuratorer

Monica Andersson
(Edane skola, Solbergagymnasiet)
Tfn 0570-819 79, 076-110 76 39

Sofia Bäckgren
(Minnebergsskolan åk 8 och särskola, Glava skola, Rinnens skola)
Tfn 0570-816 51, 070-218 15 85.

Evelina Furebo
(Styckåsskolan, Gateskolan)
Tfn 0570-819 19, 070-022 37 64

Jenny Gunnarsson
(Dotteviksskolan, Kyrkebyskolan)
Tfn 0570-814 34, 072-451 08 24

Elin Larsson
(Järvenskolan, Minnebergsskolan åk 9)
Tfn 0570-816 52, 070-191 27 68

Malin Lüppert
(Sulviks skola och Jössefors skola)
Tfn 070-085 64 17

Moa Midböe 
(Minnebergsskolan åk 7, Klässbols skola)
Tfn 0570-818 64, 076-110 75 65

Ann-Cathrine Olsson
(Taserudsgymnasiet - introduktionsprogrammet, AMI - kommunala aktivitetsansvaret)         
Tfn 0570-826 37, 070-101 45 28

Patricia Söderberg
(Graningeskolan, Taserudsgymnasiet - nationella program)
Tfn 0570-826 48, 070-509 20 15

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-10