Särskilda behov, extra stöd

Backar med böcker i ett klassrum

En del barn behöver mer stöd än andra för att klara skolarbetet. Behovet kan bero på fysiska, psykiska, sociala eller andra orsaker. Det kan också handla om läs- och skrivsvårigheter. Varje barn som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det och stödet ska utformas efter den enskilda elevens behov och förutsättningar. Om eleven är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas. Åtgärdsprogram och beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram kan överklagas.

Barn som behöver särskilt stöd för sin utveckling kan också ha rätt till förskoleverksamhet/fritidshem. Detta finns beskrivet i skollagen.

Det är förskolans och skolans ansvar att uppmärksamma barn och elevers behov av särskilt stöd, men om du som förälder känner oro för ditt barn ska du vända dig direkt till personal på skolan eller förskolan där ditt barn är inskrivet. I första hand vänder du dig till ditt barns mentor, men du kan också vända dig till rektor eller någon av Elevhälsans personal.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-11-02
Kontakta oss
  • 113. Elevhälsa och förebyggarenhet
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Fabriksg 5

  • Marika Olsson
  • Enhetschef
  • Tfn 0570-814 43
  • Mobil 073-270 31 39