Psykolog

Skolpsykologens arbete handlar om att utveckla skolans arbetsmiljö så att hinder och svårigheter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. Det kan vara att ge stöd och kunskaper till personalen i skolan eller att ge stöd till eleven och elevens familj. Psykologen samverkar också med andra myndigheter som kan ge stöd och hjälp.

Skolpsykologerna är:

  • Ove Jernström (Edane, Central, Styckåsen, Glava, Jössefors, Rinnen)
  • Jonn Gottfridsson (Solberga, Taserud, Järven, Graninge, Gate) 
  • Emilie Granér (Taserud, Klässbol, Agneteberg, Haga, Kyrkeby, Dottevik)

Kontakt med skolpsykolog sker via personalen på skolan.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-02