Psykolog

Skolpsykologens arbete handlar om att utveckla skolans arbetsmiljö så att hinder och svårigheter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. Det kan vara att ge stöd och kunskaper till personalen i skolan eller att ge stöd till eleven och elevens familj. Psykologen samverkar också med andra myndigheter som kan ge stöd och hjälp.

Skolpsykologerna är:

  • Ove Jernström (Central, Styckåsen, Glava, Jössefors, Dottevik, Rinnen)
  • Kaja Stormoen (Solberga, Taserud enhet 2, Järven, Graninge, Gate) 
  • Emilie Granér (Taserud enhet 1, Edane, Klässbol, Agneteberg, Haga, Kyrkeby)

Kontakt med skolpsykolog sker via personalen på skolan.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-12-04