Hörselvård

Kontaktperson hörselvård är en av resurserna som ingår i Elevhälsan. Kontaktpersonen arbetar för att skapa goda förutsättningar i skolan för elever som har en hörselnedsättning. I detta ingår bland annat:

 • att ge information och handledning till elever och skolpersonal
 • att fungera som en länk mellan elev/föräldrar - skola - hörselvård
 • att hjälpa till med enklare teknisk kontroll och reparation av till exempel hörapparat och teleslinga
 • besök i klasserna med förebyggande arbete

Kontaktperson hörselvård

Hans Sundvall
Tfn 070-191 27 92

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-12-03
Kontakta oss
 • 113. Elevhälsa och förebyggarenhet
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress: Fabriksg 5

 • Marika Olsson
 • Enhetschef
 • Tfn 0570-814 43
 • Mobil 073-270 31 39
Mer information