Hälsospår och utomhusgym

Hälsospår

I Arvika finns två "Hälsospår" där du på en promenad/löpslinga kan testa din kondition på ett enkelt sätt. Informationstavlor och start är placerad i stadsparken intill utomhusgymet respektive vid motionsspåret på Prästängen (elljusspår). Testslingan från stadsparken är 1 200 meter lång och banan går från stadsparken, under järnvägen ut på Sågudden, utmed strandkanten, rundar kafé Nystuga och sen tillbaka mot Stadsparken igen. Vid motionsspåret på Prästängen går banan runt det kortare elljusspåret på 1 150 meter.

Banorna är mycket lätta och utan tunga backar. De är markerade med skyltar (röda pilmarkeringar) och  är belysta. Banan från stadsparken plogas och sandas vintertid. Hälsospåret kan användas från 10 år till 85+, både av aktiva idrottsutövare och av de som vill komma igång med mer fysisk aktivitet

Så här gör du:

Följ instruktionerna på informationstavlan. Du behöver veta din längd och vikt och att ta med en klocka som har sekundvisare. Genom att ta tid under gång/löptestet kan du få mått på din kondition. Läs av tabellen, utgå från ditt BMI (Body Mass Index), kön, ålder.

Nyttja gärna "Hälsospåret" ofta och tillsammans med vänner, men de gånger som du vill testa din kondition bör du gå på egen hand för att få ett rättvisande resultat.

Utomhusgym

I Styckåsskogen, vid tennisplanen, finns ett naturgym som byggts genom projektet ”Friskare Arvika”. Naturgymmet består av sex stationer och vid varje station finns en tavla som beskriver vilken övning som stationen lämpar sig för. Naturgymmet är öppet för alla.

Det finns också ett utomhusgym i stadsparken, i anslutning till lekplatsen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-05-04