Tillfälligt föreningsstöd - ökade elkostnader

Föreningar kan under mars 2023 söka tillfälligt föreningsbidrag på grund av ökade energikostnader.

Den ansträngda energisituationen i samhället leder till stora utmaningar för föreningslivet. Arvika kommun har 2023 därför avsatt ett tillfälligt föreningsstöd på grund av ökade elkostnader. Storleken på bidraget för respektive förening bedöms utifrån den totala kostnadsökningen, kostnadens påverkan på föreningens verksamhet samt hur stort antalet inkomna föreningsbidragsansökningar blir.

Bidraget kommer grunda sig på föreningens ökade elkostnader för perioden november 2022 – februari 2023 jämfört med samma period 2021-2022. Ej för ökad förbrukning.

Bidraget kan även sökas för uppskattad elförbrukning mars 2023 - augusti 2023. I ansökan ska förbrukning och kostnad för mars-aug för 2021 och 2022 bifogas.

I ansökan ska föreningen även;

  • Beskriva föreningens framtida energibesparande åtgärder
  • Beskriva hur den ökade elkostnaden påverkat föreningens verksamhet
  • Beskriva hur föreningen planerar upprätthålla verksamhet under 2023

Vem kan söka bidraget?

Din förening kan ansöka om den är en bidragsberättigad i Arvika kommun och uppfyller något av följande:

  • Äger egen lokal
  • Äger egen idrottsanläggning
  • Äger egen allmän samlingslokal som hålls öppen och tillgänglig för föreningslivet, möten, kulturell verksamhet, fritidssysselsättning etc.
  • Hyr föreningslokal av kommunen eller annan fastighetsägare.

Det ska bedrivas regelbunden verksamhet i lokalen eller på anläggningen som din förening söker stöd för.

Hur ansöker man?

Din förening söker bidraget i Arvika kommuns föreningsbidragssystem Interbook Go Arvika https://arvika.ibgo.se Länk till annan webbplats.

Ansökan är öppen under perioden 1 mars-31 mars 2023.

Ansökningarna handläggs under april-maj. Därefter anmäls ärendet till Kommunledningsutskottet för politiskt beslut. Ambitionen är att kunna betala ut beviljade bidrag i juni.

Hjälpte informationen på sidan dig?