Lyssna på sidan Lyssna

Lovaktivitetsstöd 2018

Staten gör en satsning på stöd till kommuner för lovaktiviteter för barn 6-15 år. Stödet syftar till att alla barn i åldern 6-15 år ska ha möjlighet, oavsett ekonomisk situation, till meningsfulla aktiviteter som är kostnadsfria.

Kriterierna är:

 • Vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år.
 • Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
 • Möjliggöra möten över sociala gränser.
 • För både pojkar och flickor och främja integration.
 • Eftersträva en spridning av aktiviteter i kommunen.
 • Ansökan med beskrivning av sommarlovsaktivitet och en ekonomisk kalkyl ska lämnas in senast 2 maj 2018.
 • Alla aktiviteter som görs med stöd av sommarlovsaktivitetsmedel presenteras i den kommunala foldern ”Kul i sommar,” som går ut till alla barn/unga i skolan inför sommarlovet, samt i lovprogrammet på kommunens webbplats.
 • Ansökan till andra lovaktiviteter med beskrivning och ekonomisk kalkyl lämnas in löpande under året, men måste komma in tre veckor före genomförandet.
 • Föreningar som får bidraget ska lämna in en redovisning.

Vid ansökan görs en bedömning av handläggare som avgör om bidraget ryms inom de uppsatta kriterierna och budget.

Ansökan skickas via e-post till eriqa.lindsten@arvika.se eller jenny.fandriks@arvika.se.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-04-04
Kontakta oss
 • 39. Kultur och fritid
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Kyrkog 39 A

 • Eriqa Lindsten
 • Kultur- och fritidschef
 • Tfn 0570-818 30