Lyssna på sidan Lyssna

Bidrag, stöd och stipendier

Föreningar inom Arvika kommun kan söka föreningsbidrag inom kultur-, fritids- och sociala området. Det finns olika bidrag att söka, exempelvis ledarutbildningsbidrag inom fritidsområdet och verksamhetsbidrag inom kulturområdet.

Stöd till olika typer av evenemang kan sökas inte bara av föreningar utan också av andra, som till exempel studieförbund, kyrkor, ungdomar eller andra grupperingar.

Förutom kommunen finns det andra bidragsgivare, till exempel Allmänna arvsfonden, Boverket och Riksidrottsförbundet, som föreningar kan söka bidrag hos.

Du kan också nominera någon person eller gruppering som gjort "betydande insatser" av bland annat "idrottslig eller kulturell karaktär" till Kommunpriset.

Hur ansöker jag?

Länkar till kommunens e-tjänster och blanketter, liksom till andra bidragsgivare, hittar du i länkrutan "Mer information". Föreningar i Arvika kommun har egna inloggningar till systemet för att söka bidrag.

Kategoriindelning

Kultur

 • Studieförbund
 • Musikföreningar
 • Teaterföreningar
 • Filmföreningar
 • Dans och rollspel
 • Konst- och hantverksföreningar
 • Byalagsföreningar
 • Folkets Hus- och Folkets Parkföreningar
 • Hembygds- och bygdegårdsföreningar
 • Invandrarföreningar
 • Freds- och vänortsorganisationer och liknande
 • Miljöorganisationer
 • Informations- och opinionsbildande föreningar

Fritid - Idrott

 • Friluftsorganisationer
 • Idrottsföreningar
 • Nykterhetsföreningar
 • Politiska ungdomsföreningar
 • Religiösa ungdomsföreningar
 • Övriga allmänna föreningar vilka ej ingår under
  kultur och social rubricerade föreningstyper

Social

 • Handikappföreningar
 • Pensionärsföreningar
 • Sociala stödföreningar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-08-08
Kontakta oss
 • 51. Kultur och fritid
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Hamngatan 12

 • Kulturföreningar:
 • Eriqa Lindsten
 • Kultur- och fritidschef
 • Tfn 0570-818 30

 • Jenny Fändriks
 • Kulturutvecklare
 • Tfn 0570-816 08

 • 51. Föreningsservice
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Hamngatan 12

 • Övriga föreningar:
 • Maud Nilsson
 • Föreningskonsulent
 • Tfn 0570-818 07

 • Maria Åmberg
 • Föreningsassistent
 • Tfn 0570-818 00