Trafikregler och säkerhet

Trafikantens ansvar är att följa de trafikregler som finns. Oftast finns det vägmärken som visar vilka regler som gäller, men det finns också trafikregler som är allmänna och som inte märks ut med vägmärken - regler som du som trafikant ska kunna. Det finns två enkla huvudprinciper som parkeringsreglerna är byggda efter och de är:

  • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår.
  • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

Förutom allmänna trafikregler (Trafikförordningen) som gäller i hela landet finns lokala trafikföreskrifter (LTF).

Kommunen beslutar om samtliga lokala trafikföreskrifter för vägar där kommunen är väghållningsmyndighet, det vill säga, har ansvar för drift och underhåll. Länsstyrelsen beslutar lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar där staten är väghållare.

Via "Svensk trafikföreskriftssamling" (STFS) har du tillgång till alla beslutade trafikföreskrifter som gäller i Arvika kommun, oavsett om det är kommunen, länsstyrelsen eller Trafikverket som tagit beslutet.

Det finns också andra regler att följa, till exempel hastighetsplanen liksom förbud mot tomgångskörning längre än en minut i kommunens tätorter (som finns att läsa i "Lokala föreskrifter för Arvika kommun för att skydda människors hälsa och miljön") eller fastighetsägarens skyldighet att se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten för trafikanter.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-11-07