Mobila trafikhinder

Fastighetsägare kan ansöka om att få mobila trafikhinder utplacerade för att sänka trafikhastigheten på gatan man bor på. Det mobila trafikhindret fästs i gatan under sommarsäsongen mot en avgift. Det finns ett tjugotal trafikhinder och de ägs och förvaltas av Teknik i Väst AB.

Krav för godkänd ansökan

 • Godkännande från Teknik i Väst.
 • Ifylld och underskriven ansökningshandling via e-tjänst.
 • Sökanden är ansvarig kontaktperson.
 • Ansvarig kontaktperson ska informera samtliga grannar på gatan om att en ansökan om mobila trafikhinder görs och att trafikhinder eventuellt kommer att placeras på gatan. Grannarna ska ge sitt medgivande.
 • Sökanden måste själv vara bosatt vid den gata där trafikhinder ska placeras ut.
 • Ansvaret får inte överlåtas till annan fastighetsägare eller boende utan att Teknik i Väst godkänt detta.
 • Om kontaktpersonen åker bort, på exempelvis semester, ska en annan kontaktperson utses och kommuniceras under denna period.
 • Gatan där trafikhinder kan sättas ut måste ha utfarter från fastigheterna.
 • Andra fartdämpande åtgärder får inte finnas på gatan.
 • En motivering/redogörelse ska ges för varför ett trafikhinder behövs på gatan.
 • Avstånden för de mobila trafikhindren bör vara minst 80 meter.

Så här ansöker du

Använd e-tjänsten "Mobila trafikhinder" och fyll i alla obligatoriska uppgifter eller kontakta Teknik i Väst. Om Teknik i Väst anser att gatan är lämplig för trafikhinder och det finns trafikhinder kvar för utplacering, kan ansökan göras.

Innan ett mobilt trafikhinder placeras ut ska du komma överens med Teknik i Väst om var det ska placeras. Mobila trafikhinder kan endast placeras ut på en större lokalgata med högsta tillåtna hastighet 40 km/h.

 • Trafikhindret placeras av Teknik i Väst under perioden 1 juni - 30 september.
 • Ny ansökning måste göras inför varje säsong, senast den 15 maj. Ansökningar efter detta datum tas om hand i mån av tid.
 • Utvärdering av trafikhindrets verkan ska göras efter avslutad period.
 • Trafikhinder är inte till för att göra gatan till ett utrymme för lek.

Avgifter

Ett mobilt trafikhinder kostar 1 200 kr/säsong för utplacering och inhämtning. Kostnaden debiteras den sökande av Teknik i Väst.

Återkallande av tillstånd

Vid klagomål, problem eller om det görs avsteg från riktlinjerna, kan Teknik i Väst upphäva tillståndet med omedelbar verkan. Kostnaden för detta debiteras ansvarig kontaktperson.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-22
Kontakta oss
 • Teknik i Väst AB
 • 31. Gator och vägar
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Rosendalsvägen 19

 • Felanmälan dygnet runt
 • Tfn 0570-76 40 40

 • Jerry Karlsson
 • Driftchef
 • Tfn 0570-817 71