Gator

I Arvika kommuns gaturum är det många som ska samsas. För att få en trivsam och säker miljö för dem som vistas i gaturummet finns det olika regler och bestämmelser som kommuninvånaren måste följa.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-24
Kontakta oss
  • Teknik i Väst AB
  • 31. Gator och vägar
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Rosendalsvägen 19

  • Felanmälan dygnet runt
  • Tfn 0570-76 40 40

  • Jerry Karlsson
  • Driftchef
  • Tfn 0570-817 71