Cykling och cykelvägar

Cykling

Cykla är bra för miljön, hälsan och ekonomin. Det är främst i tätorten som cykeln har sin roll, antingen som huvudsakligt färdmedel eller i kombination med buss, tåg eller annan kollektivtrafik.

Cykelvägnätet är relativt väl utbyggt i Arvika tätort. Inom kommunen finns det cirka 35 km gång- och cykelvägar som följer ett antal huvudcykelstråk. Arvika kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra och utöka gång- och cykelvägnätet. Du kan hämta cykelkartan på webbplatsen.

Cykelplaner

Arvika kommun vill skapa ett cykelvänligt Arvika med ett cykelvägnät som ska möta och uppfylla cyklisternas krav och bidra till att fler människor väljer att cykla. Om fler väljer cykeln istället för bilen kan samhället dra miljövinster i form av minskade utsläpp, mindre buller, och cyklisterna får vinster i form av bättre hälsa och bättre ekonomi.

En plan för gång- och cykelvägar finns framtagen - "Cykeltrafikens huvudnät - åtgärder och vägvisning" - som visar inriktningen på arbetet för att höja säkerheten och tillgängligheten på cykelvägarna i kommunen.

Region Värmland arbetar samtidigt med den regionala cykelplanen, tillsammans med Trafikverket, kommuner och andra intressenter. Den regionala cykelplanen har som syfte att binda ihop cykelvägnätet utanför tätorternas planlagda områden.

Lånecyklar

Genom interregprojeket Stronger Combined finns en lånecykeltjänst i Arvika och Karlstad med gratis lånecyklar placerade vid järnvägsstationen på respektive ort. I Arvika finns fem cyklar. Du kan genom en app boka, låsa upp och låsa cykeln. Mer information finns på Värmlandstrafiks webbplats.

Cykelturer

För den som tycker om cykla finns förslag till cykelturer att få från Arvika Turistbyrå. Turförslagen ger tips för tre olika kategorier av cyklister - picknickturer, mountainbike och racercykling.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-10-04
Kontakta oss
  • 19. Samhällsbyggnad
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Marion Gunnarsson
  • Trafikplanerare
  • Tfn 0570-816 47

  • Arvika Turistbyrå
  • Storgatan 22
  • 671 31 Arvika
  • Tfn 0570-817 90