Torg och allmänna platser

 Bild från stadsparken

Offentlig mark i kommunen är till exempel trottoarer, gator, torg och parker. De offentliga platserna är till för alla. För att använda dem till något annat än vad de är tänkta till - som försäljning, evenemang eller liknande - krävs som regel tillstånd av polismyndigheten. Kommunen yttrar sig över ansökningarna och har vetorätt, det vill säga att polismyndigheten kan inte utfärda tillstånd om kommunen avstyrker en ansökan.

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för användning av offentlig plats, där kommunen yttrat sig.

Tillstånd behövs till exempel för:

  • Affischering och reklamskyltar
  • Ambulerande försäljning
  • Cirkus och tivoli
  • Försäljning utanför butik
  • Försäljning av julgranar
  • Glasskiosk
  • Lotterier
  • Upplag, byggnadsställningar, manskapsbodar och liknande
  • Uteserveringar

Mer information om reglerna som gäller offentlig mark finns i Allmänna lokala ordningsföreskrifter, liksom i Torghandelsstadgan och Marknadsstadgan.

Torghandel

Varje helgfri onsdag och lördag samt dag före helgdag är det torghandel på torget i Arvika tätort. Torghandelstiderna är kl 8-18 (helgfri onsdag) och kl 8-14 (helgfri lördag och dag före helgdag).

Den som önskar en torgplats för försäljning ska kontakta torgtillsyningsman Tony Karlsson, tfn 070-605 37 60.

Arvikamârten

Arvikamârten (Arvika marknad) går av stapeln i oktober, den helg då första lördagen i månaden infaller. Under fredag-söndag är det tivoli i stadsparken och under lördagen marknadshandel i hela centrala Arvika kl 8-17.

Om du vill boka en marknadsplats ska en skriftlig ansökan vara arrangören tillhanda senast den 1 juni.
Adress: Arvika marknad AIS/DIF, Box 219, 671 25 Arvika.
Mer information, tfn 0570-168 65, 070-206 48 55, fax 0570-120 82.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-08-14