Buss och tåg

Arvikas läge längs järnvägslinjen Stockholm - Oslo ger förutsättningar för bra förbindelser mot bägge huvudstäderna. Värmlandstrafik AB har trafik från Örebro till Charlottenberg och SJ har direkttåg Stockholm - Oslo.

Värmlandstrafik, som ägs av Region Värmland, är trafikorganisatör för kollektivtrafiken i Värmlands län. Tillsammans med cirka 40 olika samarbetspartner organiserar Värmlandstrafik persontrafik för tåg, buss och specialfordon i linjetrafik, anropsstyrd trafik och särskild kollektivtrafik.
De svarar för all regiontrafik med bussar och tåg i Värmland.

Tidtabeller, försäljningsställen och annan trafikinformation om tåg och buss finns på Värmlandstrafiks webbplats liksom på Resplus.

Försäljningsställen i Arvika kommun är:

  • Arvika Busstation (Biljettautomat)
  • Arvika Järnvägsstation (Biljettautomat)
  • Arvika Resecentrum (Värmlandskort)
  • Go Bananas Arvika (Värmlandskort)
  • Edane Järnvägsstation (Biljettautomat)
  • ICA Kvantum Arvika (Värmlandskort)
  • ICA Nära Glava (Värmlandskort)

Långfärdsbussar

Från busstationer i Värmland - bland annat från Karlstad - går långfärdsbussar till bland annat Stockholm och Göteborg. Kontakta respektive bussbolag för mer information.

Tätortstrafik

Tätortstrafiken i Arvika är uppbyggd av dels tre vanliga pendellinjer, dels fyra flexlinjer med anropsstyrd trafik.

Pendellinjerna trafikerar sjukhuset, Ingesund och Prästängen.

I varje flexområde finns ett antal hållplatser dit bussen kör om någon i förväg ringt och beställt en resa. Beställning ska göras minst en timme före önskad avgång på tfn nr 020-32 32 01. Operatören på beställningscentralen vill då veta ditt namn och till/från vilket hållplatsnummer du önskar resa. Du kan resa till och från de hållplatser som är definierade inom respektive flexområde samt till/från busstation eller järnvägsstation. Den bussresenär som vill resa mellan två flexområden måste göra två beställningar och göra ett bussbyte vid busstationen, precis som när du åker med det ordinarie linjenätet och ibland behöver byta mellan två linjer.

Värmlandstrafik AB ansvarar för tätortstrafiken i Arvika. Tidtabeller (med hållplatsnummer) och annan trafikinformation, finns på Värmlandstrafiks webbplats.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-15