Stängda verksamheter

För att minska smittspridning och följa direktiv, behöver vi ta beslut om att stänga eller delvis stänga vissa kommunala verksamheter.

För närvarande gäller:

 • Från och med tisdagen den 21 april är entrén till vårdcentralen Verkstaden stängd och begränsad till endast besökare med planerade besök och personal. Personal som arbetar i kvarteret Verkstaden och har tagg får använda den för att gå in.
 • Bemanningscentralen är stängd för oplanerade besök fr o m 20 april. Planerade och bokade besök tas emot.
 • Teknik i Väst har stängt sina lokaler för externa besökare. Mossebergs avfallsanläggning är öppen, men har infört rutiner för att att hindra för många besökare åt gången.
 • Det är besöksförbud på servicehusen Tapeten, Hamngatan och Smedberg fr o m 6 april.
 • Korpralens matsal håller stängt för externa besökare fr o m 6 april
 • och Café Korpralen är inställd.
 • Miljömyran minskar sina öppettider fr o m 6 april.
 • Verksamheten på Träffpunkt Strand och Träffpunkt Vågen är inställd.
 • Arvika ungdomsgård har stängt verksamheten.
 • All simundervisning i skolan är inställd från onsdagen 18 mars.
 • Fritidsverksamheten för unga och vuxna med funktionsnedsättning är inställd tills vidare.

 • Öppna förskolans inomhusverksamhet har stängt. Den 17 augusti startar utomhusverksamhet måndag-torsdag.
 • Det råder besöksförbud på kommunens äldreboenden, korttidsvården AKKVA, inom våra servicehus samt psykiatri gruppboende Yrevall. Undantag kan göras för närstående till personer som är kritiskt sjuka om du som besökare inte har luftvägssymtom. Bedömningen om besök är möjligt görs av ansvarig sjuksköterska. Behörig personal, post- och matleveranser samt hantverkare som ska utföra beställda tjänster berörs inte av besöksförbudet.

  Kommunledningen tagit beslut om att öppna upp för besök utomhus vid besöksbord. Våra allmänna riktlinjer måste självklart efterlevas vid besöken. Det är viktigt att hålla avstånd, inte ha fysisk kontakt och du som besökare måste vara helt symtomfri. Vid besöket kommer personal eller en besöksvärd närvara och tillse att föreskrifter efterföljs, i annat fall kan besöket avbrytas. Vid dåligt väder kan besök ställas in. Vi vill värna om att skydda våra äldre och förhindra smittspridning. Boendena kommer i mån av tid, ta emot besök på eftermiddagar måndag- torsdag. Besökstiden är 30 minuter inklusive rengöring av bord och utrustning.

  Akkva/Björkbacken har besöksdag måndag till torsdag fr o m 18 aug. Övriga boenden har besöksdag tisdag till fredag.

  Du som besökare behöver boka ditt besök genom att kontakta respektive boende och boka en tid med personal/besöksvärd.
  Telefontiderna varierar efter respektive boende och det är viktigt att du respekterar telefontiderna.

  Telefontider (från 18 aug, fram tills dess gäller mån-tors):
  Akkva/Björkbacken har telefontid tis-fre, 10.00-10.30, 14.00-14.30 tfn 0570-72 78 42
  Gunnebo/Björkli har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-326 44
  Gunnebo/Granli har telefontid tis-fre 11.0-11.30, tfn 0570-326 44, 320 15
  Lingården har telefontid tis-fre 11.00-11.30, tfn 0570-46 00 34
  Lövåsen har telefontid tis-fre 10.30-12.00, tfn 0570-400 04
  Nybacken, plan 1 har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-815 11
  Nybacken, plan 2 har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-815 13
  Solgården norr har telefontid tis-fre 9.30-11.00, tfn 0570-221 43
  Solgården söder har telefontid tis-fre,9.30-11.30, tfn 0570-223 15
  Vågen har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-827 07
  Västängsgården blå vinge, har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-72 77 96
  Västängsgården grön vinge,har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-72 77 91
  Västängsgården röd vinge, har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-72 77 95

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-08-13