FAQ om corona för gymnasium och komvux

Här finns frågor och svar samlade om coronaviruset när det gäller gymnasium och vuxenutbildning i Arvika kommun.

Om du klickar på de länkade frågorna nedan, så kommer du direkt till svaret på frågan längre ner på sidan.


Gymnasieskola:

Kommer gymnasiet bedrivas på distans höstterminen 2020 också?

Mot bakgrund av epidemiologin och det aktuella kunskapsläget ser Folkhälsomyndigheten att rekommendationen om distansundervisning kan tas bort och att gymnasieskolor från den 15 juni kan återgå till ordinarie verksamhet. Dock gäller fortfarande de allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning och lämpliga åtgärder kan behöva vidtas. Detta betyder att undervisning inte kommer ske på distans under höstterminen.

Hur blir det med utvecklingssamtal?

Utvecklingssamtal kan hållas, men viktigt att tänka på är att hålla avstånd. Vidare fungerar det även att ha dessa samtal via Meet.

Vad gör gymnasieskolorna för att motverka smittspridning?

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer större samlingar av elever undvikas. Folkhälsomyndigheten anser att skolan i möjligaste mån ska öka avståndet mellan sittplatserna i matsalen, samt försöka sprida ut mattiderna föra att begränsa antalet elever som är i matsalen samtidigt. Det innebär att det kommer att vara fler fasta schemalagda tider för eleverna att äta skollunch.

Vi kommer arbeta med att informera om pandemin och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra smittspridning. Vi ska sträva efter att öppna upp för samtal och diskussioner om pandemin och dess konsekvenser med eleverna, om möjligt med koppling till ämnesundervisningen.

Vi kommer säkerställa att de elever som behöver stöd för att bearbeta och hantera situationen får det.

Vad händer med föräldramöten, infokvällar och öppethus?

Folkhälsomyndighetens direktiv anger att vi ska minimera aktiviteter som samlar många personer så som föräldramöten och arrangemang för elever och föräldrar. Vi gör tolkningen att vi inte ska bjuda in till föräldramöten, inte heller till Informationskvällar för åk 9 och Öppet Hus.

Informationskvällarna kommer att ersättas med film där varje program presenterar sig. Mer information om detta kommer senare.

Vad gör jag om jag som elev behöver fråga någon lärare när jag pluggar hemma?

Berörda elever informeras kontinuerligt om hur det kommer att bli för var och en.

Hur går distansundervisningen till?

Distansundervisningen sker i huvudsak över Google classroom, men även e-post kan förekomma.

Vad innebär det att studera hemifrån, vad är det för krav på mig?

Det bygger på att eleverna tar sitt ansvar och jobbar med sina studier. Det är inget extra lov, utan man måste genomföra sitt skolarbete. Utan redovisning av skolarbetet kommer det att betraktas som ogiltig frånvaro och i förlängningen kan det innebära indraget CSN-bidrag.

 

Vuxenutbildning/Yrkeshögskolan:

Jag har studiemedel via CSN, vad händer med mitt studielån?

Du är fortfarande aktiv elev och så länge du är frisk behöver du som har studiemedel inte meddela några ändringar till CSN. Blir du sjuk däremot gäller det som alltid att du anmäler till Försäkringskassan.

Vad gör jag om jag behöver fråga någon lärare när jag pluggar hemma?

Information kommer att ges från respektive lärare under tiden som distansstudierna pågår.

Hur går distansundervisningen till?

Respektive lärare kommer att informera sina elever om hur distansundervisningen kommer att gå till väga.

Vad innebär det att studera hemifrån, vad är det för krav på mig?

Det bygger på att eleverna tar sitt ansvar och jobbar med sina studier. Det är inget extra lov utan man måste genomföra sitt skolarbete. Redovisning av skolarbete inom den stipulerade tiden räknas men om det inte sker i tid räknas det som ogiltigt och kan komma att påverka CSN.

Vad händer med inplanerade tentor och examinationer?

De slutförs som planerat fast hemifrån. Information och tillvägagångssätt kommer att ges från respektive lärare i de berörda kurserna.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-08-14