Lyssna på sidan Lyssna

FAQ om corona för skola och förskola

För dig som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor finns här frågor och svar samlade. Frågor och svar finns även översatt till engelskaPDF, polska,PDF arabiska,PDF spanskaPDF och somaliskaPDF.

Du som vårdnadshavare hittar tips på hur du kan prata med barn om coronaviruset på krisinformation.selänk till annan webbplats. På bris.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns också tips direkt till barn om hur de kan hantera oro. Barn kan varje dag ringa, chatta eller e-posta till Bris kuratorer.

Om du klickar på de länkade frågorna nedan, så kommer du direkt till svaret på frågan längre ner på sidan.Mitt barn har lindriga förkylningssymptom, ska hen vara hemma?

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta, enligt Folkhälsomyndigheten. Friska barn ska gå i förskola och skola. Sjuka barn bör vara hemma utifrån vårdnadshavarnas bedömning.

Vilka åtgärder tar våra skolor och förskolor för att undvika smittspridning av coronaviruset?

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Inom förskolan ska alla barn tvätta händerna när de kommer till förskolan.

Större evenemang och resor ställs in.

Varför stängs inte skolor/förskolor?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de bedömer i dagsläget att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Vi följer också händelseutvecklingen och gör regelbundna riskbedömningar för smittspridning.

Mitt barn har vistats i ett smittdrabbat område, men har inga symptom. Ska barnet stanna hemma från skolan?

Barn och elever som har varit i smittdrabbat område får vara i förskola eller skola så länge de är friska. Man bör vara uppmärksam på symtom, även lindriga, exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber. Vid symptom ska hen vara hemma till dess att barnet är friskt.

Mitt barn har vistats i ett smittdrabbat område och har lindriga förkylningssymptom. Ska barnet vara hemma?

Har ditt barn har varit i ett smittdrabbat område, eller varit i kontakt med någon som varit i ett smittdrabbat område, och uppvisar symptom ska hen vara hemma, enligt Folkhälsomyndigheten. Du bör därför hålla ditt barn hemma vid lindriga symptom på förkylning, såsom exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber, till dess att barnet är friskt. Barnet ska vara hemma i två symtomfria dagar.

Hur blir det gällande skolavslutning?

Alla skolavslutningar i grundskolan kommer anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta innebär att det blir firande klassvis utan vårdnadshavare. Varje skola kommer göra sitt yttersta för att skolavslutningarna kommer bli festliga trots allt.


Vilka områden är smittdrabbade?

Se Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till vilka länder eller regioner avråder UD från att resa?

Se Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?

Vid konstaterad smitta inom familjen får bekräftade fall individuella förhållningsregler via infektionskliniken. Eventuellt beslut om karantän för familjemedlemmar tas av smittskyddsläkare. Rektor ska kontaktas.

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma från förskolan. Får hen vara hemma?

Ja, hen får vara hemma från förskolan.

Får friska syskon vara på förskolan när syskon är sjukt?

Ja, är barnet symptomfritt är hen välkommen till förskolan.

Om jag har mitt barn hemma från förskolan, behåller hen ändå sin plats?

Ja, ditt barn behåller sin plats på förskolan även om du väljer att ha hen hemma.

Hur ska jag som vårdnadshavare tänka när jag lämnar mitt barn på förskolan?

För att minimera smittspridning så genomförs lämning och hämtning utomhus så långt som möjligt. Känner ni symptom på förkylning är det bra om annan anhörig kan ta hand om lämning och hämtning. Vi vill även påminna om att vi håller avstånd när vi möts.

Hur gör jag om mitt barn har allergiska besvär? Kan jag lämna på förskolan/skolan?

Det är vårdnadshavares bedömning som gäller. Är det symptom som du känner igen och barnet har en fastställd allergi och inte har någon annan förkylnings eller luftvägsinfektion så kan barnet komma till förskolan. Är du som förälder osäker kontakta vårdguiden 1177.

Vad händer med barnets placering på förskola/fritidshem om jag som vårdnadshavare blir permitterad?

Vårdnadshavare gör i samråd med personalen i förskola och fritidshem upp tider som passar utifrån de behov som finns.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma från grundskolan. Får hen vara hemma?

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det skolplikten om gäller och det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Vid misstanke om smitta av coronaviruset, kommer ni att stänga skolorna då?

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

Vad görs för att minska smittspridning i matsalar på skolor/förskolor?

Vi följer Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverkets rekommendationer för skolor och förskolor. Dessa råd anger egentligen att eleverna och barnen får ta maten själva, men vi har i Arvika valt att servera eleverna/barnen maten.

Råden är att man i den mån det är möjligt försöker hålla avstånd, så även i matsalen. Detta löses på olika sätt, beroende på vilka möjligheter som finns. Salladsborden finns kvar men är mer begränsad i sitt utbud.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur kommer det bli med de nationella proven under våren, kommer de att genomföras?

Skolverket har tagit beslutet om att ställa in nationella proven i grund- och gymnasieskola under våren 2020.

Vad gäller för musikskolans undervisning?

Musikskolan i Arvika har lagt om till distansundervisning. Detta innebär att det inte bedrivs någon undervisning i Musikskolans lokaler. Varje elev blir kontaktad av sin lärare för vidare information. Allmän info om musikskolan uppdateras löpande via musikskolans facebooksida.


Även skolverket ger informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kring vad som gäller i samband med coronasmitta.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-05-15