Trafiksäkerhet

Man kan aldrig undvika risken att råka ut för en olycka helt. Du kan emellertid minska risken avsevärt genom att till exempel alltid bära reflex då det är mörkt ute, alltid hålla hastigheten och att alltid hålla avstånd till framförvarande fordon. Självklart ska man aldrig köra bil onykter eller påverkad av triangelmärkt medicin.

Och om olyckan trots allt skulle inträffa kan du med några få enkla grepp minimera konsekvenserna av den. Använd exempelvis alltid cykelhjälm när du cyklar och bilbälte när du åker bil.  

Om olyckan är framme

Vid en trafikolycka ska du tänka på följande saker;

1. Egen säkerhet. Är det säkert för dig att göra en insats med tanke på övrig trafik, brand med mera?

2. Överblicka. Hur många skadade? Vilken typ utav skador? Fastklämd? Barn? Ta reda på hur många som är skadade och vem du tror är i störst behov av hjälp. Ta befälet och ta hjälp av andra som kommer till platsen.

4. Larm SOS via 112.  Ge snabb information om vad som hänt, var det har hänt, varifrån du ringer och vem du är.

3.
- S-Säkerhet. Skydda dig själv: handskar, munskydd vid mun - mun.
- A-Andning? Fri luftväg?
- B-Blödning? Stoppa de stora blödningar du ser.
- C-Chock. Förhindra cirkulationssvikt

Befinner sig någon skadad i livsfarligt läge, till exempel brand, försök att flytta den/de skadade till en säker plats.

Bilbarnstol

Från och med januari 2007 är det lag på att alla barn kortare än 135 cm sitta i bilbarnstol, bältesstol eller på bilkudde när de åker i en bil.

Barn under 135 centimeter ska ha en särskild skyddsanordning:
- Babyskydd (0-9 månader)
- Bilbarnstol (7 månader-4 år)
- Bälteskudde (4-ca 10-12 år).

Bilbarnstolen ska vara T- eller E-märkt. Följ alltid monteringsanvisningarna som medföljer. Placera aldrig barn på en plats i bilen som är utrustad med krockkudde. Barn ska åka bakåtvända till cirka 4 års ålder. Först vid 10-12 års ålder kan barnen åka säkert bältade som vuxna.

Bilbälte

I Sverige är det lag på att använda bilbälte. Om alla använde bilbälte i den svenska trafiken skulle ca 100 liv kunna räddas varje år.
Använder man bilbälte minskar risken att dödas eller skadas allvarligt vid en kollision med ca 50 procent. Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen.

Bältesanvändning när man är gravid

När man är gravid är det naturligtvis minst lika viktigt att använda bilbälte som annars. Känns det vanliga bältet inte bekvämt så finns det speciella bälteshållare att köpa som gör att bältet sitter över låren istället för över magen.

Bältesskärare

Alla bilister borde ha en bältesskärare monterad på bilbältet. På så sätt försäkrar man sig om att på egen hand kunna komma loss vid en eventuell olycka.

Bussbälte

Nuvarande lagstiftning säger att om en personbil, buss, lastbil, 3 eller 4 hjulig moped/motorcykel med karosseri har sittplats utrustad med bilbälte, så ska du använda bälte. Bussar som tas i bruk den 1 januari 2004 eller senare, med undantag för bussar som tillverkats för tätortstrafik, ska vara utrustade med godkända bilbälten.

Det är förarens, ledsagarens, ledare för en grupp eller annan personals ansvar att se till att passagerare under 15 år använder bilbältet eller annan särskild skyddsanordning (till exempel bilbarnstol). En förare kan däremot inte straffas för att en passagerare som är 15 år eller äldre inte använder bilbälte, utan då är det passageraren själv som riskerar penningböter.

Cykelhjälm

Varje år skadas ca 30 000 svenskar i cykelolyckor. Ungefär hälften av av de som uppsöker sjukhus efter en cykelolycka är 0-7 år. En cykelhjälm minskar risken för dödliga eller allvarliga skador i samband med en cykelolycka med cirka 50 procent.

Cykelhjälm för små barn

Små barn bör ha den särskilda småbarnshjälmen med grönt spänne. Småbarnshjälmen ger samma skydd som en vanlig cykelhjälm, men dess gröna spänne öppnas vid en viss belastning. Detta för att förhindra kvävning om barnet till exempel fastnar i en klätterställning.

Ställ krav på din cykelhjälm

Eftersom många av islagen vid cykelolyckor träffar huvudet så är det viktigt att man ser till att ha en hjälm som klarar dessa stötar. Därför ska du kontrollera att hjälmen;

  • är CE-märkt.
  • sitter perfekt så att den inte kan trilla av eller skjutas bakåt och lämna pannan fri. Den ska täcka panna, bakhuvud och hjässa.
  • är lätt att ta på och av och lätt att fästa med hakbandet.
  • är lätt och bekväm så att den inte känns jobbig att använda.
  • har god ventilation.
  • har medföljande skumgummikuddar så att passformen kan varieras.

Reflex

När det blivit mörkt ute är det viktigt att synas i trafiken. Omkring 40 procent av trafikolyckorna där gående är inblandade inträffar just när det är mörkt ute. Dessa olyckor sker oftast i tätbebyggda områden upplysta av gatlyktor.
En reflex kan rädda ditt liv. Om du har reflex ser bilisterna dig på upp till 125 meters avstånd. Är du mörkt klädd och saknar reflex ser bilisterna dig först på 20-30 meters avstånd. Bäst syns reflexerna om de sitter lågt och är i rörelse. Reflexer är en färskvara som inte bör vara äldre än ett år.

Även som cyklist måste man synas väl i trafiken när det är mörkt ute. Se till att cykeln har reflex och belysning. Reflexen ska vara vit fram, röd bak och orange eller vita på sidorna. Strålkastaren framtill ska vara vit eller gul och röd baktill.

Vintertrafik

Vintertid är det extra viktigt att tänka på säkerheten i trafiken. Väglaget kan snabbt skifta, utrustning påfrestas hårt av kyla och konsekvenserna av olyckor blir värre när vädret är kallt. Att ha godkända vinterdäck är en viktig del i trafiksäkerheten vintertid. Som trafikant kan man också skydda sig genom att vara rätt förberedd.

Vinterdäck

Det är lag på att använda vinterdäck 1 december-31 mars, när det är vinterväglag. Kravet på vinterdäck – eller annan likvärdig utrustning – gäller om du kör personbil, lätt lastbil eller buss med en totalvikt av högst 3,5 ton. Som likvärdig utrustning räknas exempelvis sommardäck med snökedjor. Har du en släpvagn efter så gäller kravet på vinterdäck även denna.

Det är dock tillåtet att använda dubbdäck 1 oktober-15 april. Dubbdäck får användas även annars, om det är eller förväntas bli vinterväglag. Om bilen har dubbdäck måste också tillkopplad släpvagn ha det. Det får inte finnas både dubbade och odubbade däck på fordonet.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-11-09