Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

MAR är medicinskt ansvarig för rehabilitering. MAR ger råd och stöd i rehabiliteringsfrågor och arbetar med riktlinjer, rutiner och instruktioner till personalen för att säkra vårdkvalitén.

Det är också maren som ska se till att det finns rutiner för att hantera avvikelser och klagomål och som anmäler till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria eller Läkemedelsverket, om en patient utsatts för allvarlig skada eller risk för skada i samband med rehabilitering eller användande av tekniska hjälpmedel. 

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-07-06