Kontaktlista sjuksköterskor

Område Edane
Sköterska/distriktsköterska
Tfn 0570-503 24, 0570-503 30, 0570-46 02 21
Tfn tid 08-00-09.00, 13.00-14.00

Område Garvaren
Sköterska/distriktsköterska
Tfn 0570-72 78 16, 0570-814 65
Tfn tid 08-00-09.00, 13.00-14.00

Område Glava
Sköterska/distriktsköterska
Tfn 0570-401 56
Tfn tid 08-00-09.00, 13.00-14.00

Område Gunnarskog
Sköterska/distriktsköterska
Tfn 0570-324 29, 0570-326 84
Tfn tid 08-00-09.00, 13.00-14.00

Område Höglunda
Sköterska/distriktsköterska
Tfn 0570-814 69, 0570-814 58
Tfn tid 08-00-09.00, 13.00-14.00

Område Klässbol/Vik
Sköterska/distriktsköterska
Tfn 0570-76 40 78, 0570-815 71
Tfn tid 08-00-09.00, 13.00-14.00

Område LSS
Sköterska/distriktsköterska
Tfn 0570-815 35, 0570-828 79
Tfn tid 08-00-09.00, 13.00-14.00

Område Strand
Sköterska/distriktsköterska
Tfn 0570-815 44, 0570-815 34
Tfn tid 08-00-09.00, 13.00-14.00

Område Sulvik
Sköterska/distriktsköterska
Tfn 0570-814 83
Tfn tid 08-00-09.00, 13.00-14.00


Kvälls- och nattsköterskor
Tfn 0570-76 40 88


Enhetschef för sköterskor/distriktsköterskor
Tfn 0570-828 22 (dagtid).

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-07-19