Kontaktlista sjuksköterskor

Här finns telefonnummer till kommunens sjuksköterskor i de olika områdena.


Områden och respektive telefonnummer

Område

Telefon

Akkva

0570-828 93

Edane

0570-503 24


0570-503 30


0570-46 02 21

Glava

0570-815 38


0570-401 56

Gunnarskog/Gunnebo

0570-823 60

Höglunda

0570-814 69


0570-814 58

Klässbol/Vik

0570-76 40 78


0570-815 71


0570-815 73

Nybacken

0570-815 12

Smedberg

0570-814 73

Solgården

0570-827 63

Strand

0570-815 44


0570-815 34

Styckåsen

0570-72 78 16


0570-814 65

Sulvik

0570-814 83

Tapeten

0570-815 47

Vågen plan 1

0570-815 25

Vågen plan 2

0570-815 20

Vågen plan 3

0570-815 15

Västängsgården

0570-72 77 93


0570-72 77 94Kväll och natt

0570-76 40 88

Enhetschefer

0570-815 67


0570-828 22

Hjälpte informationen på sidan dig?