Sjukresor

Du kan få ersättning för de kostnader du har haft för resor till och från exempelvis en vårdcentral eller ett sjukhus på grund av sjukdom eller förlossning. Det är varje landsting/region som bestämmer vilka resor som ska ersättas, och hur mycket man ska få tillbaka.

En sjukresa ska i första hand göras med servicelinjerna samt allmänna kommunikationer som tåg eller buss. Taxiresor ska alltid intygas av vårdgivaren.

Varje vardag går det särskilda minibussar för sjukresor, så kallade servicelinjer, mellan sjukhusen och de större vårdcentralerna i länet.
Linjerna är öppna för alla som ska till eller från ett vårdbesök. Resan måste bokas i förväg.

I Värmland är det regionen som ansvarar för sjukresorna i länet och det finns mer information på regionens webbplats.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-01-14