Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du har ett rörelsehinder och har stora svårigheter att förflytta dig mellan ditt parkerade fordon och stället du ska besöka, kan du få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet. 

För att få parkeringstillstånd ska ditt rörelsehinder innebära att du med svårighet kan förflytta dig mellan de parkeringsplatser som normalt finns tillgängliga och dit du behöver ta dig. Om du inte kör fordonet själv utan åker med som passagerare, kan du bara få parkeringstillstånd om du inte kan lämnas ensam utan behöver förarens stöd och hjälp hela tiden utanför fordonet.

Du ska ansöka om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. Vid ansökan om parkeringstillstånd ska du också bifoga ett läkarintyg och ett fotografi till din ansökan.

Handläggningstiden är cirka tre till fem veckor från det att kommunen mottagit en komplett ansökan. Under sommaren - juni, juli och augusti - är det längre handläggningstid än vanligt.

Inom samtliga kommuner i Värmland gäller att du inte behöver betala någon avgift, utan du lägger bara fram ditt tillstånd synligt i fordonet.

Observera att avgiftsbefrielsen inte gäller för privat parkeringsplats, om inte markägaren medgivit detta.

Tänk på att p-skiva kan behövas även på parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Du kan också ställa dig på en vanlig parkeringsplats om handikapplatsen är upptagen, du kan då behöva betala trots handikapptillståndet.

Om du använder parkeringstillståndet utanför Värmland bör du ta reda på vilka regler för avgift som gäller där. Tillståndet gäller även i de flesta länder i Europa.

Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

I Arvika centrum finns ett tjugotal parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade med särskilt tillstånd. Parkeringsplatserna för rörelsehindrade finns markerade på "Parkeringskarta rörelsehindrade".

Länkar till ansökningsformulär (liksom underlag för läkarintyg) samt Parkeringskarta - rörelsehindrade finns i rutan "Mer information".

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-03-16