Ekonomiska problem

Ekonomisk utsatthet kan innebära att barn eller ungdomar får leva och växa upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Det kan innebära att ens familj knappt har pengar för att täcka livets nödtorft som mat, hyra, el och kläder. Det kan också innebära att man klarar att täcka de materiella nödvändigheterna, men att man ändå tvingas leva på ett sätt som avviker från sociala normer och skälig levnadsstandard.

Arvika kommun erbjuder möjlighet till stöd och hjälp på olika sätt om du har ekonomiska problem, exempelvis genom budget- och skuldrådgivning eller försörjningsstöd. Mer information finns på sidan "Ekonomi, socialbidrag".

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-17