Lyssna på sidan Lyssna

Våld och hot

Utsätts du för våld, kontakta polisen. Du kan också vända dig till Socialtjänsten och ansöka om bistånd. Allt för många utsätts för våld i en nära relation. Våldet kan ta sig många uttryck. Fysiskt våld, som till exempel knuffar och slag, verbala kränkningar med mera. Allt som försöker få partnern att avstå från något önskat eller tvingas att göra något mot sin vilja, räknas som våld. Stödinsatserna utformas efter individuella behov.

Områden där vi kan hjälpa eller hänvisa till hjälp;

 • Råd och samtal
 • Ekonomiskt bistånd
 • Skyddat boende
 • Vårdnad, umgänge
 • Nytt permanent boende
 • Rättsprocesser
 • Besöksförbud
 • Brottskadeersättning
 • Sekretessmarkering, kvarskrivning, fingerade personuppgifter

Sidansvarig:

Lisa Ivarsson

Sidan uppdaterad: 2018-05-24
Kontakta oss
 • 40. Individ- och familjeomsorg
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Fabriksg 5

 • Socialtjänstens reception
 • Tfn 0570-814 01
 • Tfn tid 8.30-12.00, 13.00-15.30