Våld och hot

Utsätts du för våld, kontakta polisen. Du kan också vända dig till Socialtjänsten och ansöka om bistånd. Allt för många utsätts för våld i en nära relation. Våldet kan ta sig många uttryck. Fysiskt våld, som till exempel knuffar och slag, verbala kränkningar med mera. Allt som försöker få partnern att avstå från något önskat eller tvingas att göra något mot sin vilja, räknas som våld. Stödinsatserna utformas efter individuella behov.

Områden där vi kan hjälpa eller hänvisa till hjälp;

 • Råd och samtal
 • Ekonomiskt bistånd
 • Skyddat boende
 • Vårdnad, umgänge
 • Nytt permanent boende
 • Rättsprocesser
 • Besöksförbud
 • Brottskadeersättning
 • Sekretessmarkering, kvarskrivning, fingerade personuppgifter

Ickevåldsgrupp för män (IVM)

Socialtjänsten erbjuder också gruppbehandlingen "Ickevåldsgrupp för män" (IVM). Behandlingen riktar sig till män med våldsproblematik i nära relationer.

Våld ska inte mötas med våld. I behandlingen ska männen bemötas med respekt, värme och förståelse. Vi ska tro på varje mans möjlighet att förändra sig och bli en bättre människa ifråga om sina handlingar gentemot andra. Tro och hopp ska förmedlas till männen. Men också realism, det är en stor och krävande uppgift att förändra sig. Det är en ännu större uppgift att klara av att ta på sig och leva med de skador man förorsakat sina närmaste. Men vi och deltagarna i gruppen kan hjälpa till.

Behandlingens innehåll

Behandlingen sker i grupp, 5-8 män som söker behandlingen frivilligt.

Varje man får först 3-5 enskilda samtal med behandlarna. Dessa samtal är ”anonyma” och bygger på information, motivation och bedömning.

Gruppbehandlingen bygger på 16 träffar, 1 träff per vecka (torsdag eftermiddag/kväll).

Behandlingen bygger på 8 teman som man tillsammans går igenom, dels rent faktamässigt men också utifrån männens egna berättelser av utövat våld. Detta gör att behandlingen är konkret och gör att männen känner igen sig i varandras berättelser och handlingar.

IVM är en behandling som är utarbetad av norske psykologen Per Isdal utifrån hans behandling, ”Alternativ till våld” (ATV). 

Kontakt och anmälan

Kontakta Peter Vikander, tfn 070-398 03 84. Peter kan också svara på dina frågor.


Kvinnogruppen Våld i nära relation

Socialtjänsten står också bakom Kvinnogruppen Våld i nära relation. Gruppen riktar sig till dig som är kvinna, över 18 år och har levt eller lever med en partner som kränker, skrämmer, hotar eller slår dig.

Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser och kulturer och det är aldrig ett uttryck för kärlek. Att utsättas för våld innebär inte enbart att ta emot slag. Våld kan ske på väldigt många olika sätt och av olika personer i din närhet.

Hos oss får du möjlighet att sätta ord på dina egna upplevelser och känslor, utan att bli avbruten eller ifrågasatt. Du kan välja mellan att:

 • Snabbt få tid och träffas i enskilda samtal där vi har fokus på just det du har blivit/är utsatt för.
 • Delta i samtalsgrupper där du får träffa andra kvinnor som har varit med om liknande händelser och upplevelser som dig. I varje grupp är ni 6 - 8 kvinnor och ni träffas 10 gånger. Lokal meddelas vid gruppstart.

Du är välkommen till oss:

 • När du känner att du behöver hjälp med att komma ur våldet.
 • När du har lämnat en destruktiv relation, men fortfarande mår dåligt eller är rädd.
 • När dina tidigare upplevelser påverkar dig negativt än idag, kanske även i din nya relation.

Stödet är kostnadsfritt. Självklart råder tystnadsplikt och det förs inga journaler.


Vad är våld?

Kännetecknande för våld i en nära relation är att den som är utsatt ofta har ett starkt emotionellt band till utövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis i hemmet eller på platser där utomstående har dålig insyn och ökar ofta i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.

Psykiskt våld
Kränkningar som med ord eller handling skrämmer och förnedrar. Psykiskt våld är ofta upp- takten till fysiskt våld. Du utsätts för verbala kränkningar, skrik, hot och isolering. Kontroll av telefonsamtal, sms och mejl samt utagerande svartsjuka är andra exempel.

Fysiskt våld
Våldet är ofta välplanerat och sker oftast i hemmet då man vet att ingen ser. Det kan även vara riktat så att skadorna inte ska synas och vara lätta att dölja. Du blir knuffad, fasthållen, skakad, nypen, dragen i håret, slagen eller sparkad.

Ekonomiskt våld
När man inte själv får bestämma över och ha tillgång till sina pengar och hamnar i ekonomisk beroendeställning. Du undanhålls era gemensamma pengar och tvingas visa upp kvitton på dina inköp. Din partner tvingar dig att skriva under lånehandlingar och/eller gör dig skuldsatt utan din vetskap.

Sexuellt våld
När man tvingas utföra sexuella handlingar mot sin vilja och/eller blir utsatt för oönskad beröring. Exempel på handlingar kan vara blickar, ord och smekningar eller när din partner tjatar på att ha sex även om du inte vill. Du tvingas till att tillfredsställa någon annan eller ha samlag eller att bli fotograferad/se på pornografi.

Materiellt våld
Personen man lever med riktar sin aggressivitet mot materiella ting, allt för att skapa obehag och rädsla. Din partner slår i väggar och dörrar, kastar eller förstör materiella saker. Ofta sådana som betyder mycket för dig.

Försummelse
Ett aktivt försvårande av vardagen för personer som är beroende av andra medmänniskor för att klara sig. Din partner ger dig medvetet fel medicin, hjälper dig inte med hygien eller mat, lämnar dig utan tillsyn och hjälp under längre perioder.

Kontakt och anmälan

Kontakta stödgruppspedagog Mona Vikström, tfn 073-046 18 28, mona.vikstrom@arvika.se eller ljuspunkten@arvika.se. Mona kan också svara på dina frågor.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-03-14