Våld och hot

Utsätts du för våld, kontakta polisen. Du kan också vända dig till Socialtjänsten och ansöka om bistånd. Allt för många utsätts för våld i en nära relation. Våldet kan ta sig många uttryck. Fysiskt våld, som till exempel knuffar och slag, verbala kränkningar med mera. Allt som försöker få partnern att avstå från något önskat eller tvingas att göra något mot sin vilja, räknas som våld. Stödinsatserna utformas efter individuella behov.

Områden där vi kan hjälpa eller hänvisa till hjälp;

 • Råd och samtal
 • Ekonomiskt bistånd
 • Skyddat boende
 • Vårdnad, umgänge
 • Nytt permanent boende
 • Rättsprocesser
 • Besöksförbud
 • Brottskadeersättning
 • Sekretessmarkering, kvarskrivning, fingerade personuppgifter

Ickevåldsgrupp för män (IVM)

Socialtjänsten erbjuder också gruppbehandlingen "Ickevåldsgrupp för män" (IVM). Behandlingen riktar sig till män med våldsproblematik i nära relationer.

Våld ska inte mötas med våld. I behandlingen ska männen bemötas med respekt, värme och förståelse. Vi ska tro på varje mans möjlighet att förändra sig och bli en bättre människa ifråga om sina handlingar gentemot andra. Tro och hopp ska förmedlas till männen. Men också realism, det är en stor och krävande uppgift att förändra sig. Det är en ännu större uppgift att klara av att ta på sig och leva med de skador man förorsakat sina närmaste. Men vi och deltagarna i gruppen kan hjälpa till.

Behandlingens innehåll

Behandlingen sker i grupp, 5-8 män som söker behandlingen frivilligt.

Varje man får först 3-5 enskilda samtal med behandlarna. Dessa samtal är ”anonyma” och bygger på information, motivation och bedömning.

Gruppbehandlingen bygger på 16 träffar, 1 träff per vecka (torsdag eftermiddag/kväll).

Behandlingen bygger på 8 teman som man tillsammans går igenom, dels rent faktamässigt men också utifrån männens egna berättelser av utövat våld. Detta gör att behandlingen är konkret och gör att männen känner igen sig i varandras berättelser och handlingar.

IVM är en behandling som är utarbetad av norske psykologen Per Isdal utifrån hans behandling, ”Alternativ till våld” (ATV). 

Kontakt och anmälan

Kontakta Peter Vikander (tfn 070-398 03 84) eller Ann Viklund (tfn 076-135 23 30). Peter och Ann kan också svara på dina frågor.


Kvinnogruppen Våld i nära relation

Socialtjänsten står också bakom Kvinnogruppen Våld i nära relation. Gruppen riktar sig till dig som är kvinna, över 18 år och har levt eller lever med en partner som kränker, skrämmer, hotar eller slår dig.

Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser och kulturer och det är aldrig ett uttryck för kärlek. Att utsättas för våld innebär inte enbart att ta emot slag. Våld kan ske på väldigt många olika sätt och av olika personer i din närhet.

Hos oss får du möjlighet att sätta ord på dina egna upplevelser och känslor, utan att bli avbruten eller ifrågasatt. Du kan välja mellan att:

 • Snabbt få tid och träffas i enskilda samtal där vi har fokus på just det du har blivit/är utsatt för.
 • Delta i samtalsgrupper där du får träffa andra kvinnor som har varit med om liknande händelser och upplevelser som dig. I varje grupp är ni 6 - 8 kvinnor och ni träffas 10 gånger. Lokal meddelas vid gruppstart.

Du är välkommen till oss:

 • När du känner att du behöver hjälp med att komma ur våldet.
 • När du har lämnat en destruktiv relation, men fortfarande mår dåligt eller är rädd.
 • När dina tidigare upplevelser påverkar dig negativt än idag, kanske även i din nya relation.

Stödet är kostnadsfritt. Självklart råder tystnadsplikt och det förs inga journaler.
Mer information finns i broschyren "Kvinnogruppen Våld i nära relationPDF".

Kontakt och anmälan

Kontakta stödgruppspedagog Mona Vikström, tfn 073-046 18 28, mona.vikstrom@arvika.se eller ljuspunkten@arvika.se. Mona kan också svara på dina frågor.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-06-03
Kontakta oss
 • 40. Individ- och familjeomsorg
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Fabriksg 5

 • Socialtjänstens reception
 • Tfn 0570-814 01
 • Tfn tid 8.30-9.00, 9.30-12.00, 13.00-15.30