Missbruk

Enligt socialtjänstlagen har Socialtjänsten ett övergripande ansvar för att människor med beroendeproblematik av alkohol eller narkotika samt spel om pengar får den vård och behandling personen ifråga har behov av.

Socialtjänsten kan i vissa fall även behöva ansöka till Förvaltningsrätten i Karlstad i ärenden där det finns grund för att tillämpa tvångslagstiftningen Lag om vård av missbrukare (LVM).

Genom Vuxenenheten på Socialtjänsten kan du få stöd genom till exempel;

  • Råd- och stödsamtal
  • Öppenvårdsbehandling på öppenvården Omnibus
  • Vård och behandling på behandlingshem.
  • Återfallsprevention (ÅP)

Socialtjänsten i Arvika har även ett samarbete med Beroendecentrum i Karlstad som drivs av Värmlands Vårdförbund och Region Värmland. Verksamhetens inriktning är medicinsk abstinensbehandling samt psykiatriska och psykosociala bedömningar. Målgruppen är män och kvinnor från 18 år och bosatta i Värmland med beroendeproblematik och i behov av abstinensbehandling och eller med beroende- och psykiskproblematik i behov av abstinensbehandling och psykiatrisk bedömning.

Det krävs ett biståndsbeslut från Socialtjänsten i vistelsekommunen för att få en plats på Beroendecentrum.

Arbetsmetoder

Socialsekreterare på Socialtjänsten i Arvika kommun arbetar utifrån evidensbaserade arbetsmetoder som ASI-, Audit/Dudit, MI och ÅP, i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Om jag inte är nöjd?

Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du får avslag på din ansökan kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Karlstad. När du får beslutet om avslag, får du även information om hur överklagan går till.

All personal inom Socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Personuppgifter förvaras i data i enlighet med dataskyddsförordningen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-07