Missbruk och våld

Missbruksproblem påverkar alla, oavsett om det är egna bekymmer eller om det är en närstående som behöver hjälp. Missbruk och beroende är förnekelsernas sjukdomar. Det är en myt "att jag kan sluta när jag vill". Som närstående är det inte lätt att stå bredvid och se en medmänniska lida. Många har lyckats bryta sitt riskbruk, missbruk eller beroende genom att våga be om hjälp.

I Arvika finns flera möjligheter till hjälp att komma ur ett alkohol- eller drogberoende. Socialtjänstens Vuxenenhet kan stödja och hjälpa missbrukare genom olika insatser. Ljuspunkten kan ge stöd till barn och ungdomar till missbrukande föräldrar. Kommunens öppenvård, liksom olika frivilligorganisationer i Arvika har kunskap och erfarenhet.

Den som behöver råd och stöd kan vända sig till en socialsekreterare. Ett samtal kan leda till en stödinsats som kan bli det första steget tillbaka till en tryggare tillvaro.

Socialtjänsten kan också ge dig stöd och hjälp om du lever i en situation där det förekommer kränkningar, hot eller våld. Det kan handla om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, men även att du känner dig tvingad till någonting du inte vill.

Du kan också få stöd när det handlar om andra former av missbruk, som spelmissbruk eller köp av sexuella tjänster.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-03