Konsumentvägledning

Shoppingbag och kreditkort

Från den 31 mars 2015 är det den rikstäckande konsumentupplysningen "Hallå Konsument" som du ska vända dig till med konsumentfrågor. Det finns även andra konsument- och informationsbyråer som du kan kontakta. Kommunens  konsumentrådgivning är inriktad mot budget- och skuldrådgivning, skuldsaneringar samt vräkningsförebyggande arbete.     

Rådgivning

Hallå Konsument

Rikstäckande nationell konsumentupplysningstjänst. Svarar på frågor om köp av varor, tjänster, avtal, reklamationer och annat som konsumenter behöver hjälp med. Du kan besöka webbplatsen, ringa, e-posta eller chatta med experter. 

Konsument Europa

Konsument Europa har som uppgift är att ge dig som konsument information och råd när du handlar varor och tjänster utanför Sverige inom EU.

Konsumentbyråer

Energimarknadsbyrån

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som informerar om och ger råd samt vägledning i frågor gällande energimarknaden.

Konsumenternas bank- och finansbyrå
Konsumenternas försäkringbyrå

Hjälper dig som privatperson genom att tolka villkor, beskriva lagar och regler, informera om och jämföra bank- och försäkringsprodukter samt beskriva hur du går vidare om du är missnöjd med ett beslut.

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. 

Telekområdgivarna

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni och bredband. 

Informationsbyråer

Livsmedelsverket
Pensionsmyndigheten
Energimyndigheten
med flera.

Lagar och avtal

Till hjälp för konsumenterna finns många konsumenträttsliga lagar, branschöverenskommelser och riktlinjer. Information om dessa lagar finns på Konsumentverkets webbplats.

Det är bland annat lagar som: konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, marknadsföringslagen, distans- och hemförsäljningslagen, konsumentkreditlagen, e-handelslagen, konsumentförsäkringslagen, avtallsvillkorslagen, paketreselagen, produktsäkerhetslagen, prisinformationslagen och lagen om finansiell rådgivning.

Andra lagar som kan beröra dig som konsument är: produktansvarslagen, köplagen, bostadsrättslagen, jordabalken/hyreslagen och tidsdelat boende. 

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-11-02