Hjälpmedel och bostadsanpassning

Hjul på en rullstol

Har du en funktionsnedsättning kan olika hjälpmedel stötta dig i vardagen. Du kan också få hjälp med att anpassa bostaden så att du kan nyttja den på ett ändamålsenligt sätt.

Det finns också andra typer av hjälp som du kan få från kommunen om du har en funktionsnedsättning, till exempel:

  • parkeringstillstånd för rörelsehindrade
  • böcker av olika slag om du inte kan läsa vanliga böcker eller boken-kommer-service om du har svårt för att ta dig till biblioteket
  • tillgänglighetsguide (om offentliga lokalers tillgänglighet för funktionshindrade)

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-08-21