Trygghetslarm i servicehus

Du ansöker om trygghetslarm hos kommunens biståndshandläggare, som tar
emot din ansökan, utreder och fattar ett beslut om du i din situation har rätt till ett trygghetslarm.

Trygghetslarmen fungerar olika beroende på om du bor på servicehus eller i annat boende.


Så här fungerar larmet i servicehus

Alla lägenheter i kommunens servicehus är utrustade med en lägenhetsapparat (trygghetstelefon) till vilken en mobil larmknapp är kopplad. Larmet aktiveras efter att du fått insatsen beviljad.

När du trycker på larmknappen så ringer trygghetstelefonen automatiskt upp antingen en trygghetscentral eller hemtjänstpersonal beroende på viket servicehus du bor på. Du har möjlighet att prata med trygghetscentralen/hemtjänstpersonalen via en inbyggd högtalare och behöver inte vara i närheten av telefonen. Trygghetstelefonen har en mycket känslig mikrofon och trygghetscentralen kan uppfatta även svaga ljud från bostaden.

Du berättar vilken hjälp du behöver. Trygghetscentralen/hemtjänstpersonalen gör en bedömning.

Det kan ta upp till en halvtimme innan personal finns hos dig.

När kan jag larma?

Använd ditt trygghetslarm när du råkat ur för något allvarligt som du inte klarar att lösa själv, till exempel om du ramlat.

Om du behöver rådgöra med en sjuksköterska, så når du sjukvårdsrådgivningen dygnet runt via 1177. Om du blir akut sjuk ska du i första hand kontakta 112. Trygghetslarmet ersätter inte 1177 eller 112.

Trygghetslarmet ska användas i akuta situationer. Det ska inte användas för att exempelvis kontrollera om hemtjänstpersonal kommer på utsatt tid, släcka eller tända lampor, öppna eller stänga fönster, sätta på eller stänga av TV:n, ta upp saker från golvet eller liknande.

Vad kostar larmet?

Du betalar en installationsavgift och en fast månadsavgift. Debitering görs från den dag larmet installeras. Den aktuella avgiften hittar du via länkrutan "Mer information".

Viktigt att veta

För att trygghetcentralen och personal ska kunna hjälpa dig vid behov måste de ha namn, adress, telefonnummer och annan information som du tycker är viktig. Din biståndshandläggare ser till att denna information lämnas.

Observera att du inte får ha säkerhetskedja på dörren! Då hindrar du hjälpen från att nå dig i en akut situation.

Larmet testas automatiskt varje dygn, men för din egen upplevelse av trygghet så kan du provlarma någon gång varannan månad och då meddela larmcentralen att du provlarmar. Detta är särskilt lämpligt om du sällan använder ditt larm.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-09
Kontakta oss
  • 40. Vård och omsorg
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • E-post
  • vard.omsorg@arvika.se

  • Biståndshandläggare
  • Tfn 0570-816 00 växel
  • Tfn tid 8.30-9.30