Tillsynsbesök

Om du känner dig otrygg kan du beviljas olika insatser, som till exempel tillsynsbesök.

Du ansöker om insatserna hos kommunens biståndshandläggare, som tar emot din ansökan, utreder och fattar ett beslut.

Hur fungerar digital tillsyn?

Arvika kommun erbjuder digital tillsyn via trygghetskamera.

Digital tillsyn är en bra lösning för ostörd nattsömn och stärker upplevelsen av trygghet.

Trygghetskameran kan användas både dag och natt.

Tidpunkt för digital tillsyn gör du upp tillsammans med hemtjänstpersonal och/eller nattpersonal.

Inga bilder spelas in eller sparas. Om vi inte ser dig via kameran så besöker vi dig för att kontrollera att allt är bra.

Digital tillsyn görs med hög säkerhet, det krävs ett nytt lösenord vid varje digital tillsyn.

I särskilda fall kan insatsen kombineras eller ersättas med personligt besök.

Fakta om digital tillsyn

  • Digital tillsyn är en möjlighet för den som behöver tillsyn dag eller natt.
  • Digital tillsyn görs med en kamera som inte spelar in eller sparar bilder. Personalen kan genom kameran titta till dig från sin arbetsplats.
  • Endast behörig personal har tillgång till kameran de de tider som ni tillsammans har kommit överens om.
  • Digital tillsyn har idag många nöjda omsorgstagare i flera kommuner runt om i Sverige.

Vem passar digital tillsyn för?

  • För dig som behöver tillsyn.
  • För dig som är lättväckt och inte vill bli störd.
  • För dig som vill känna trygghet.
Hjälpte informationen på sidan dig?