Kontaktlista hemtjänst

(Inga telefontider gäller.)

Område Edane
Hemtjänst tfn 0570-76 40 42
Planerare tfn 0570-815 59
Enhetschef tfn 0570-72 78 12

Område Garvaren
Hemtjänst tfn 0570-815 90, 814 74
Planerare tfn 0570-815 49
Enhetschef tfn 0570-817 05

Område Glava
Hemtjänst tfn 070-690 69 75
Planerare tfn 0570-826 14
Enhetschef tfn 0570-820 80

Område Höglunda
Hemtjänst tfn 0570-827 37, 815 72
Planerare tfn 0570-815 39
Enhetschef tfn 0570-815 68

Område Klässbol/Vik
Hemtjänst tfn 0570-76 40 81
Planerare tfn 80570-15 87
Enhetschef tfn 0570-76 40 80

Område Gunnarskog Norra
Hemtjänst tfn 0570-77 10 22

Område Gunnarskog Södra
Hemtjänst tfn 070-190 31 59
Planerare tfn 070-190 31 59
Enhetschef tfn 0570-818 60

Område Smedberg
Hemtjänst tfn 0570-815 84, 815 79
Planerare tfn 0570-815 51
Enhetschef tfn 0570-828 58

Område Strand
Hemtjänst tfn 0570-815 89, 815 86
Planerare tfn 0570-815 95
Enhetschef tfn 0570-72 78 01

Område Sulvik
Hemtjänst tfn 070-690 69 74
Planerare tfn 0570-815 81
Enhetschef tfn 0570-72 78 17

Område Tapeten
Hemtjänst tfn 0570-815 58
Planerare tfn 0570-815 56
Enhetschef tfn 0570-828 89


Hemservice
Tfn 0570-814 82
Enhetschef tfn 0570-815 70

Nattpatrullen
Tfn 0570-828 56
Enhetschef tfn 0570-815 70

Larm- och välfärdsteknikgrupp
Tfn 072-451 13 14
Enhetschef tfn 0570-828 89

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-06-24
Kontakta oss
  • 40. Vård och omsorg
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5
  • Tfn 0570-816 00 vx

  • E-post
  • vard.omsorg@arvika.se