Garantinivå

Garantinivå innebär att du får begränsade insatser från hemvården under några dagar, medan ditt behov av hjälp utreds och bedöms och ditt hem anpassas.

Detta kan bli aktuellt:

  • om du har behov av nya eller utökade insatser från hemvården i samband med att du återvänder hem från en sjukhusvistelse.
  • om du blir hastigt försämrad och din situation i hemmet inte fungerar som vanligt. Du kan till exempel behöva en ny biståndsbedömning för fler insatser från hemvården eller behöva andra hjälpmedel än de som du har utprovade.

I väntan på en ny bedömning arbetar hemvårdspersonalen utifrån garantinivån. Det betyder att hemvårdspersonal säkerställer de mest grundläggande behoven och du kan under några dagar få klara dig utan de hjälpmedel du behöver. Personal hjälper dig då under de förutsättningar som är möjliga för dig. Det innebär att din rörlighet i hemmet kan bli begränsad och att till exempel måltider kan få ätas och hygien kan få skötas i sängen.

Mer information om garantinivån, dels för dig som redan har insatser från hemvården, dels för dig som behöver hemvård efter en sjukhusvistelse, finns att hämta via länkrutan "Mer information".

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-09